Spoločenskovedná, geografická a fyzikálna exkurzia do Komárna a Gabčíkova

 

Všetky informácie nájdete TU

Európsky deň jazykov

Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí:

„Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

 Naučiť sa nový jazyk, podobne ako  naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa  to.

Cesta do cieľa môže byť rovnako  radostná ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Ľudia, ktorí sa ešte nezačali učiť cudzie jazyky, môžu pociťovať obavy alebo strach, ako keď sa na  more díva človek, ktorý nevie plávať.  26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Úradnými a pracovnými  jazykmi sú: anglický, bulharský, český, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

            Aj v našej škole sme oslávili  tento sviatok. Rozšírili sme ho na podujatie Európsky týždeň jazykov. Na hodinách nemeckého a anglického jazyka v posledný septembrový týždeň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. V triedach  sa „cestovalo“ po európskych krajinách. Žiaci vytvorili pekné projekty, ktorými spoznávali jednotlivé krajiny, ich jazyk. Zoznámili sa s ich vlajkou, s ich pozdravmi. Projekt bol venovaný aj výchove k  rodine. Poznali pojmy mama, otec, dcéra, syn, dom, dedko ... v jazyku krajiny, ktorej sa venovali:  5. a – Anglicko, 5. b – Rakúsko, 6. a – Holandsko, 6. b – Česko, 7. a – Taliansko, 7. b – Švajčiarsko, 8. a, b – Poľsko a Chorvátsko,  9. a – Bulharsko.

            Európsky týždeň jazykov vyhodnotili žiaci aj učitelia nemeckého a anglického jazyka ako skvelý, zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova. Veľký prínos videli najmä v tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, a že učiť sa  dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.                                                                                                        Pk-spoločenskovedná

FOTOGALÉRIU NÁJDETE TU

Milá bádateľka, milý bádateľ!

Dáva sa na známosť, že svoju šikovnosť a zvedavosť môžeš už od októbra využiť v jedinečnej súťaži pod názvom „VŠETKOVEDKO“. Teraz sa poriadne nadýchni, nadišiel čas zdolávania vrchov! Tvojimi prvými krokmi k ďalšiemu a ďalšiemu postupu budú pravidelne (každý prvý týždeň v mesiaci) zadané úlohy od triednej pani učiteľky. Dostaneš 3 až 5 úloh z rôznych predmetov, ako z Prírodovedy, tak z Matematiky atď. Nemáš sa čoho obávať, ide o tvoju dobrovoľnú účasť. Ak sa zúčastníš a nepodarí sa ti umiestniť sa, môžeš vyhrať nasledujúci mesiac, preto nezúfaj a poď do toho s ostatnými! Ber si príklad, pýtaj sa, aj ty môžeš byť Sherlockom Holmesom. Dôležitá je však snaha a spolupráca s múdrymi knihami, napríklad, encyklopédiami. Pokojne hľadaj aj na internete, no nezabúdaj na to, že nie všetky informácie sú dôveryhodné, a teda hodnotné a prospešné pre teba a tvoj výskum.

Veľa zdaru!

Tvoji a Všetkovedkovi kamaráti

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

 

Viac informácií nájdete TU

 Zverejnenie zákaziek rok 2014 - 1.7.2014 Zverejnenie zákaziek r. 2014 1. 7. 2014.pdf (255398)Zverejnenie zákaziek r. 2014 1. 7. 2014.pdf

Aktuality

Farebný začiatok jesene na 1.stupni

08.10.2014 21:53
FAREBNÝ ZAČIATOK JESENE NA 1. STUPNI Jeseň sa...

Exkurzia do vojenského útvaru

22.09.2014 19:09
EXKURZIA  DO VOJENSKÉHO ÚTVARU V jednu...

Naše dievčatá boli podporiť našich mladých reprezentantov

19.09.2014 12:26
Naše dievčatá boli podporiť našich mladých...
Záznamy: 1 - 3 zo 506