Výsledky overenia športového talentu

 

Všetky informácie nájdete TU

Vyhodnotenie projektu MLADÝ VEDEC

 

Poradie

Meno a priezvisko

Trieda

Názov projektu

1.

Ema Tomková

8.B

Magnézium v tele športovca

2.

Nina Švercelová

7.A

Vlákna a kadmium v potrave

3.

Adrián Raši

8.A

Pestovanie plodín – strukoviny

 

Ostatní riešitelia:

Meno a priezvisko

Trieda

Názov projektu

Henrieta Škrváňová

7.A

Voda

Adriana Alexis Zemanová

7.A

Liečba pacientov v kúpeľoch Brusno

Adriana Dávidová

8.A

Obnoviteľné zdroje energia

Lili Poldauf

6.A

Chov afrického slimáka

Anna Plšková

8.A

Ludolfovo číslo

Ivan Koválik

8.A

Tvorba kryštálov kuchynskej solí

 

Letný futbalový tábor 2018

 

Všetky informácie nájdete TU

SUPERTRIEDA - Naši prváci

 

Všetky informácie nájdete TU

Fotogaléria

Exkurzia

LONDÝN – OXFORD – EUROPAPARK

September 2018 /5.-11.9./

 

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť prihlásiť Vaše dieťa na poznávaciu exkurziu do Spojeného kráľovstva. Exkurzia je organizovaná v spolupráci so ZŠ Námestie Mládeže vo Zvolene a CK Čekan vo Zvolene a je určená pre terajších žiakov 6.-8.ročníka. Záväzné prihlášky spolu s podrobnejšími informáciami u p.uč. Koberovej. V prípade seriózneho záujmu sa prihláste najneskôr do 4.6.2018, t.j. do pondelka.


Podrobné informácie nájdete TU

OZNAM

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Brusno zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pomocná kuchárka v ŠJ.

Vyžaduje sa odborná a zdravotná spôsobilosť. Základný plat 446,50 €.

Kontaktné tel. číslo - Riaditeľ školy -  Mgr. Alexander Šabo - 0911 338 969
 

Bližšie sa môžete informovať aj u p. Andrei Paučovej, vedúcej ŠJ pri ZŠ s MŠ Brusno, tel.: 0910 690 925

 

Základná škola s materskou školou Brusno, Školská 622/24, 976 62 Brusno

 

ZVEREJNENIE ZÁKAZKY

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Brusne zverejňuje zákazku:

Rekonštrukcia kotolne budova: Telocvičňa

 

V Brusne, 4.mája 2018

Naše úspechy v okresnom kole Biologickej olympiády „kategória D“

 

Dňa 25.4.2018 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády „kategórie D“ v Centre voľného času v Banskej Bystrici. Našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky zo 7.A triedy – Nina ŠVERCELOVÁ, ktorá obsadila 2. miesto s názvom projektu: „Vláknina vo výžive človeka a jej vplyv na akumuláciu a toxicitu kadmia“ a Adriana Alexis ZEMANOVÁ s projektom: „Liečba pacientov v Kúpeľoch Brusno“, ktorá sa umiestnila na peknom 3. mieste. Obe žiačky získali diplomy a vecné ceny.

Blahoželáme!

                                                                        PaedDr. Martin Ramaj

Fotogalériu nájdete TU

Blahoželáme našim žiakom

k výbornému umiestneniu vo výtvarnej súťaži na tému

„Požiar v domácnosti“.

 

Ocenení žiaci:

Nikola R I D Z O Ň O V Á (6. A) - 2. miesto

v II. kategórii do 12 rokov

Nina Ester B E N I C K Á (9. A) - 2. miesto

v III. kategórii do 15 rokov

Kristína H U Ť K O V Á (8. A) - 3. miesto

v III. kategórii do 15 rokov

Okresné kolo chemickej olympiády – kategória D

 

Dňa 23.03.2018 sa konalo okresné kolo Chemickej olympiády – kategória D. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z IX. A triedy – Dominik PADÚCH a Nina Ester BENICKÁ. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti, ktorú realizovali súťažiaci v špeciálnom chemickom laboratóriu. Samotná súťaž sa uskutočnila v Základnej škole Sitnianska v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov z pozvaných 32, zo 14 základných škôl a gymnázií okresu Banská Bystrica. Tento týždeň bol pre deviatakov dosť náročný, nakoľko sa táto súťaž uskutočnila dva dni po celoslovenskom testovaní deviatakov. Ale predsa, máme úspešného riešiteľa okresného kola CHO, je ním  Dominik PADÚCH.

Gratulujeme k úspechu!

PaedDr. Martin Ramaj, učiteľ chémie

 Fotogaléria

 

Úspešný víkendový volejbalový maratón v Brusne

 

Všetky informácie nájdete TU


 

Anglická súťaž

Dňa 16.3.2018 sa na našej škole konalo školské kolo v anglickom hláskovaní

„Spelling Bee“.

Do súťaže sa zapojili žiaci V. A a V. B triedy s nasledovným výsledkom:

1. miesto: Jakub Baláž (V. B)

2. miesto: Eliška Kočalková (V. A)

3. miesto: Matúš Zázrivec (V. B)

Blahoželáme!

Prví dvaja žiaci zároveň postupujú do medziškolského kola,

ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2018 na ZŠ JGT v Podlaviciach. Držíme palce!

 

Opäť úspešne v BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE -

- krajské kolo

 

Dňa 13.3.2018 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C (starší žiaci) v Základnej škole Moskovská v Banskej Bystrici. V projektovej časti reprezentovala seba aj našu školu Ema Tomková z VIII.B triedy s názvom projektu „Magnézium v tele športovca“ a stala sa tak úspešnou riešiteľkou tohto náročného kola, ktoré si vyžaduje okrem iného aj istú dávku odvahy a potrebné prezentačné zručnosti.

Blahoželáme!!!

                                                                                    PaedDr. Martin Ramaj

 

1. miesto - volejbal žiačok ZŠ

 

Dňa 8. 3. 2018 sa dievčatá zúčastnili

krajského kola vo volejbale žiačok ZŠ kde zvíťazili

a postúpili na celoslovenské kolo dňa 21.- 22. 6. v Trnave.

Fotogalériu nájdete TU

OZNAM

 

Čitatelia portálu Bystrica24 v špeciálnom hlasovaní rozhodujú

o najsympatickejšej dedinke v okrese Banská Bystrica.

V hre je aj obec Brusno.

Hlasovať sa dá jednoducho, kliknutím na vybranú obec

v článku, ktorý nájdete TU.

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Naše úspechy...

 

Všetky informácie nájdete TU

Fotogaléria

 

Podporte hlasovaním našich žiakov v celoslovenskej výtvarnej súťaži

 

  "t a l e n t * u m e n i e * k u m š t"

Ďakujeme

Juraj Málik, 8. B - Tu hlasujte


Jakub Pavol Chromek, 8. B - Tu hlasujte

Nina Ester Benická, 9. A - Tu hlasujte

Samuel Dlhoš, 9. B - Tu hlasujte

 

Poznáme finalistov celoslovenskej súťaže
Čitateľský oriešok

 

ZŠ s MŠ Brusno - III.A

Matúš Jančo, Veronika Dugátová

Tu hlasujte

 

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať
až do 23. marca 2018.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 8.2.2018 sa konalo v Banskej Bystrici v Centre voľného času okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci z VIII. B triedy našej školy – Ema Tomková a Adrián Raši. Obaja boli úspešnými riešiteľmi v projektovej časti, získali diplomy a vecné ceny.

Ema s názvom projektu „Magnézium v tele športovca“ skončila na krásnom  2. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať dňa 13.3.2018. Adrián skončil na peknom 3. mieste s témou projektu, v ktorom sa zaoberal rastom rastlín v závislosti od druhu pôdy na príklade tradičných slovenských strukovín.

                                                                                                                                                                                Obom žiakom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                                                PaedDr. Martin Ramaj, učiteľ biológie

Fotogalériu nájdete TU

V rámci projektu "INKLÚZIOU PRE LEPŠIU ŠKOLU",

na našej základnej škole od decembra 2017 pôsobí

špeciálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

a sociálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

Šachový turnaj

 

ZŠ s MŠ Brusno sa umiestnilo na 4. mieste.

V kategórii jednotlivcov:

Nina - Ester Benická IX. A - 5. miesto - kategória žiačok

Jakub - Šimon Benický VI. A - 21. miesto - kategória žiakov

 

Premiéra súťaže v angličtine pod názvom

 „mladý prekladateľ“

 

 na Základnej škole v Brusne

 -Učiteľské Noviny-

 

Všetky informácie nájdete TU

BIELA PASTELKA
 
Deti našej ZŠ s MŠ Brusno sa s radosťou zapájajú do rôznych charitatívnych akcií.
Je to napríklad Biela pastelka, zbierka na misie,
akcia pre detičky s onkologickými ochoreniami Červený nos a akcia žltých narcisov.
Ako koordinátorka týchto akcií chcem povedať,
že naše deti majú dobré srdce a otvorené  ruky pre dobré skutky.

To dokumentovali aj v akcii Biela pastelka.
Ďakujeme SFZ a Marekovi Hamšíkovi za vecné dary, ktoré naše deti veľmi potešili.

A odkaz detí : Marek pozývame ťa do Brusna !!!

Poďakovanie nájdete TU

Postupujeme na MAJSTROVSTVÁ KRAJA

 

Nina Benická IX.A - 1. miesto

Jakub Benický VI.A - 9. miesto

 

Testovali sme aj my - viac info nájdete TU

 

Naša škola bola vybratá

do pilotného testovania pohybových predpokladov

žiakov 1. ročníka základných škôl.

Sme jednou z troch vybraných škôl

v našom kraji

a z 25 vybraných ZŠ z celého Slovenska.

Termín: 12. 10. 2017 - ZŠ s MŠ Brusno

 

Zahájenie školského roka 2017/2018

 

Fotogalériu nájdete TU

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

 

Európsky deň jazykov na našej základnej škole sa už stal tradíciou. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. Aj v tomto školskom roku si učitelia predmetovej komisie spoločenskovednej dali za cieľ zapojiť a zaujať žiakov celej školy.

Najprv to boli žiaci 5. ročníka, ktorí navštívili Tajov pri Banskej Bystrici a zoznámili sa s významnými rodákmi tejto obce. Sú to: J. G. Tajovský a J. Murgaš. Zaujal ich najmä Jozef Gregor Tajovský - slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik. Naša kultúra má v Jozefovi Gregorovi Tajovskom svojho významného realistického spisovateľa. Od vstupu do literárneho života nachádzal cestu k slovenskému ľudu, k jeho kultúre, s veľkou pozornosťou si všímal jeho život, odkrýval jeho mravné hodnoty. Keď si prečítame jeho krásne poviedky alebo si pozrieme jeho divadelné hry, okrejú naše srdcia krásou a silou slovenského jazyka.

26. septembra sa do osláv Európskeho dňa jazykov sa zapojili žiaci šiestych, siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Deviataci a ôsmaci navštívili Budapešť- mesto a Tropicárium. Tropicarium sa nachádza v budove veľkého nákupno-zábavného centra Campona s rôznymi reštauráciami, bufetmi, obchodmi a turistickými atrakciami. Po návšteve Tropicaria pochopíte, aké fantastické hodnoty existujú na našej Zemi a aké dôležité je ich zachovať. Šiestaci a siedmaci tiež počuli maďarčinu, ktorá je súčasťou európskych jazykov, pretože navštívili Štúrovo a Ostrihom.

Septembrový Európsky deň jazykov mal u žiakov pozitívny ohlas nielen kvôli tomu, že nebolo vyučovanie, ale hlavne kvôli tomu, že tento deň strávili aktívne a zábavne.
Prostredníctvom neformálneho učenia sa dozvedeli a naučili niečo nové, dovtedy nepoznané.

Spracovala: Mgr. L. Košíková, vedúca PK spoločenskovednej

 

Jazykový deň v Ostrihome

Dňa 26.9.2017 sa naši šiestaci a siedmaci zúčastnili v rámci Európskeho dňa cudzích jazykov podnetnej exkurzie v maďarskom Ostrihome. Navštívili sme ostrihomskú katedrálu Panny Márie a svätého Vojtecha, ktorá je najväčšou bazilikou v Maďarsku. Po hraničnom moste Márie Valérie (13.storočie) sme prešli naspäť do Štúrova na Slovensko. Prechádzkou po oboch brehoch Dunaja, po historických námestiach a uličkách sme si detailne prehliadli zákutia pohraničných miest. Žiaci využili možnosť aktívne komunikovať s obyvateľmi i návštevníkmi v anglickom jazyku.

Spracovala: RNDr. Zuzana Hujová PhD.

 

Fotogalériu nájdete TU

BIELA PASTELKA

 

Dňa 22.9.2017 sa uskutočnila verejná zbierka BIELA PASTELKA,  ktorú organizuje od roku 2002

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Ambasádorom 16. ročníka zbierky je niekoľkonásobný futbalista roka

a slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík.

Žiaci našej Základnej školy v piatok 22. 9. 2017

realizovali túto zbierku v našej škole aj obci.

 

Informácie nájdete TU

 

Informácia pre rodičov (aj deti) - voš detská

 

Všetko nájdete TU:

Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej

Povinnosti rodičov

Hedrin - účinný proti všiam

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

 

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku

2017/2018

 

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné:

  27. október 2017

  (piatok)

  30. október –

  31. október 2017

 

  2. november 2017

  (štvrtok)

 

Vianočné:

  22. december 2017

  (piatok)

23. december 2017

  – 5. január 2018

 

  8. január 2018

  (pondelok)

 

Polročné:

  1. február 2018

  (štvrtok)

  2. február 2018

  (piatok)

 

  5. február 2018

  (pondelok)

 

Jarné:

Banskobystrický kraj

 

 

  16. február 2018

  (piatok)

 

  19. február –

  23. február 2018

 

  26. február 2018

  (pondelok)

Veľkonočné:

  28. marec 2018

  (streda)

  29. marec –

   3. apríl 2018

 

  4. apríl 2018

  (streda)

 

Letné:

  29. jún 2018

  (piatok)

  2. júl –

  31. august 2018

  3. september 2018

  (pondelok)

 

 

 

Prostredníctvom projektu

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

sme získali hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne.

 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Využívanie interaktívnej tabule skvalitní

 výchovno - vzdelávací proces.

Fotogalériu nájdete TU

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

 

Viac informácií nájdete TU