Testovali sme aj my - viac info nájdete TU

 

Naša škola bola vybratá

do pilotného testovania pohybových predpokladov

žiakov 1. ročníka základných škôl.

Sme jednou z troch vybraných škôl

v našom kraji

a z 25 vybraných ZŠ z celého Slovenska.

Termín: 12. 10. 2017 - ZŠ s MŠ Brusno

Zahájenie školského roka 2017/2018

 

Fotogalériu nájdete TU

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

 

Európsky deň jazykov na našej základnej škole sa už stal tradíciou. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. Aj v tomto školskom roku si učitelia predmetovej komisie spoločenskovednej dali za cieľ zapojiť a zaujať žiakov celej školy.

Najprv to boli žiaci 5. ročníka, ktorí navštívili Tajov pri Banskej Bystrici a zoznámili sa s významnými rodákmi tejto obce. Sú to: J. G. Tajovský a J. Murgaš. Zaujal ich najmä Jozef Gregor Tajovský - slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik. Naša kultúra má v Jozefovi Gregorovi Tajovskom svojho významného realistického spisovateľa. Od vstupu do literárneho života nachádzal cestu k slovenskému ľudu, k jeho kultúre, s veľkou pozornosťou si všímal jeho život, odkrýval jeho mravné hodnoty. Keď si prečítame jeho krásne poviedky alebo si pozrieme jeho divadelné hry, okrejú naše srdcia krásou a silou slovenského jazyka.

26. septembra sa do osláv Európskeho dňa jazykov sa zapojili žiaci šiestych, siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov. Deviataci a ôsmaci navštívili Budapešť- mesto a Tropicárium. Tropicarium sa nachádza v budove veľkého nákupno-zábavného centra Campona s rôznymi reštauráciami, bufetmi, obchodmi a turistickými atrakciami. Po návšteve Tropicaria pochopíte, aké fantastické hodnoty existujú na našej Zemi a aké dôležité je ich zachovať. Šiestaci a siedmaci tiež počuli maďarčinu, ktorá je súčasťou európskych jazykov, pretože navštívili Štúrovo a Ostrihom.

Septembrový Európsky deň jazykov mal u žiakov pozitívny ohlas nielen kvôli tomu, že nebolo vyučovanie, ale hlavne kvôli tomu, že tento deň strávili aktívne a zábavne.
Prostredníctvom neformálneho učenia sa dozvedeli a naučili niečo nové, dovtedy nepoznané.

Spracovala: Mgr. L. Košíková, vedúca PK spoločenskovednej

 

Jazykový deň v Ostrihome

Dňa 26.9.2017 sa naši šiestaci a siedmaci zúčastnili v rámci Európskeho dňa cudzích jazykov podnetnej exkurzie v maďarskom Ostrihome. Navštívili sme ostrihomskú katedrálu Panny Márie a svätého Vojtecha, ktorá je najväčšou bazilikou v Maďarsku. Po hraničnom moste Márie Valérie (13.storočie) sme prešli naspäť do Štúrova na Slovensko. Prechádzkou po oboch brehoch Dunaja, po historických námestiach a uličkách sme si detailne prehliadli zákutia pohraničných miest. Žiaci využili možnosť aktívne komunikovať s obyvateľmi i návštevníkmi v anglickom jazyku.

Spracovala: RNDr. Zuzana Hujová PhD.

 

Fotogalériu nájdete TU

BIELA PASTELKA

 

Dňa 22.9.2017 sa uskutočnila verejná zbierka BIELA PASTELKA,  ktorú organizuje od roku 2002

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Ambasádorom 16. ročníka zbierky je niekoľkonásobný futbalista roka

a slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík.

Žiaci našej Základnej školy v piatok 22. 9. 2017

realizovali túto zbierku v našej škole aj obci.

 

Informácie nájdete TU

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

 

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku

2017/2018

 

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné:

  27. október 2017

  (piatok)

  30. október –

  31. október 2017

 

  2. november 2017

  (štvrtok)

 

Vianočné:

  22. december 2017

  (piatok)

23. december 2017

  – 5. január 2018

 

  8. január 2018

  (pondelok)

 

Polročné:

  1. február 2018

  (štvrtok)

  2. február 2018

  (piatok)

 

  5. február 2018

  (pondelok)

 

Jarné:

Banskobystrický kraj

 

 

  16. február 2018

  (piatok)

 

  19. február –

  23. február 2018

 

  26. február 2018

  (pondelok)

Veľkonočné:

  28. marec 2018

  (streda)

  29. marec –

   3. apríl 2018

 

  4. apríl 2018

  (streda)

 

Letné:

  29. jún 2018

  (piatok)

  2. júl –

  31. august 2018

  3. september 2018

  (pondelok)

 

 

Informácia pre rodičov (aj deti) - voš detská

 

Všetko nájdete TU:

Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej

Povinnosti rodičov

Hedrin - účinný proti všiam

 

Prostredníctvom projektu

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

sme získali hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne.

 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Využívanie interaktívnej tabule skvalitní

 výchovno - vzdelávací proces.

Fotogalériu nájdete TU

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

 

Viac informácií nájdete TU