Fotky škôlky 2018/2019

Mikulášsky turnaj

Besiedka pre starých rodičov

Deň veselých zúbkov

Šarkaniáda

Ako sa Jabľčka vybrali na turistiku

Rozlúčka predškolákov

Olympiáda detí materských škôl

Hudobný koncert v škôlke

Už sme skoro prváci

Deň s lesnými pedagogičkami

Deň rodiny

Plavecký výcvik materskej školy na Bystrej

Motýlia záhrada

Dobrú chuť vlk!

Hasiči 2018

MDD v našej škôlke

Ekopredškoláčik

Dupkajú nožičky a Čipkárskô

Lesná pedagogika

Súťaž v speve a v recitácii - Slovenská Ľupča

Zumba s mamičkami

Súťaž v prednese „Jarné prebudenie“ v Hiadli

Prehliadka detí v prednese poézie a prózy „Predškoláčik“

Ako pastier Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil

Návšteva pani spisovateľky Janky Balážovej

Mobilné planetárium

Lyžiarsky výcvik

Bubácka rozprávka

Kúzelný karneval

Besiedka pre starých rodičov

Bystrický slávik

Šarkaniáda

Bábkové divadlo

Rozlúčka

Policajti v MŠ

Noc odvahy

Ekopredškoláčik

Dupkajú nožičky

Deň rodiny

Motýlia záhrada

Predškoláci - už sme skoro prváci

Zápis detí do MŠ

Plavecký výcvik 2017

Tvorivé dielne

Besiedka s pani spisovateľkou Jankou Balážovou

Lyžiarsky výcvik 2017

Karneval

Mikuláš

Bystrický slávik

Deň úcty k starším