Fotky školy - 2018/2019

Jeseň na 1. stupni ZŠ

LONDÝN, OXFORD...

Návšteva Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Exkurzia Brno - 2.A a 8.B trieda

Špania Dolina - 2.A trieda

Aranžovanie

Pasovanie prvákov 2018

Projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Regionálny operačný program REKONŠTRUKCIA ZŠ S MŠ BRUSNO 2010/2011