Fotky školy - 2017/2018

Zimný volejbalový tábor 2018

Divadelné predstavenie - Čarovná flauta

Halloween 2017

Posedenie so starými rodičmi

Tretiaci v knižnici

Školské kolo súťaže v anglickom jazyku pod názvom „Mladý prekladateľ“

Na recitačnej súťaži „Návraty Andreja Sládkoviča“ v Banskej Bystrici

Škola v prírode - IV.A 2016/2017

Návšteva hradu v Slovenskej Lupči

Farebný týždeň

Divadielko pre veselé detičky

Dopravná výchova - I. stupeň

Exkurzia Budapešť

Prednáška - Protidrogová prevencia

Európsky deň cudzích jazykov - Ostrihom

Exkurzia "Legiovlak" Zvolen

Zahájenie školského roka 2017/2018

Bezpečne na bicykli

Exkurzia - Štátna vedecká knižnica v BB

Exkurzia - VIDA - Brno

Exkurzia Železiarne Podbrezová

Olympijský športový deň s Matejom Tóthom

Spoznávame prírodu

Zápis do prvého ročníka

Návšteva VK M. Kováča, 29. augusta 23, BB - 8.ročník

Krížová cesta 2017

Deň narcisov 2017

Biologická olympiáda - okresné kolo

Karneval - I. stupeň

Geografická olympiáda - okresné kolo

Návšteva z cudziny

Zimné aranžovanie

Vianočná besiedka

EXPERT - GENIALITY SHOW

Halloween

Regionálna súťaž v jesennom aranžovaní

Záložka do knihy spája školy

Farebný týždeň 2016

Exkurzia Ostrihom...

Exkurzia Ostrava...

Exkurzia Kremnica...

Exkurzia Vojenský útvar - Nemecká

Brusnianska latka 2016

Výlet - Levice

Škola v prírode - 4. ročník

Deň rodiny a Talentárium

Supertrieda - 3.A

Prírodovedná exkurzia

Olympijský športový deň 2016 - Michal Martikán

Čipkárske 2016

12.5.2016 Poltár - ml. žiačky Mini volejbal ZŠ - 1.miesto a postup na celoštátne finále v Trenčíne

Biologická olympiáda - okresné kolo 10.5.2016

Jadrová elektráreň

Krížová cesta žiakov 18.3.2016

Exkurzia - Úrad priemyselného vlastníctva SR

Jazyková exkurzia - Viedeň, Krakov, Zlín

Výlet Obrovo 3.A

Supertrieda 2.A

Projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Regionálny operačný program REKONŠTRUKCIA ZŠ S MŠ BRUSNO 2010/2011