Kontakt

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Brusno
Adresa školy: Školská 622, Brusno 976 62

 

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo, tel. 048/4194369, 0911 338 969, alexander.sabo2@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,

tel. 0911 067 978, maria.urbjakubovie@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková,

tel. 0908 242 891, dsankova@gmail.com  

Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Miroslav Kučeřík,

tel. 0911 568 031, miroslav.kucerik@gmail.com

 

Triedni učitelia:

I.A Mgr. Soňa Donovalová  ado.sperka@gmail.com

II.A Mgr. Zuzana Píšiová  zuzana.pisiova@gmail.com

III.A Mgr. Katarína Garajová  garajova.katarina123@gmail.com

IV.A Mgr. Iveta Gregorová  gregorova37@gmail.com

V.A PaedDr. Martin Ramaj  martinramaj@azet.sk

V.B Mgr. Jaroslav Šuba  jaroslav.suba@gmail.com

VI.A PhDr. Michal Pavelka

VI.B Mgr. Daniela Pikulová  dpikulova@gmail.com

VII.A Mgr. Lucia Košíková  lucia.kosikova2@gmail.com

VII.B Mgr. Mária Urbančoková-Jakubovie  mariaurbjakubovie@gmail.com

VIII.A  Mgr. Anna Uhríková  anna.uhrikova2@gmail.com

VIII.B Mgr. Monika Flašková monikaflaskova@gmail.com

IX.A Mgr. Miriam Rašiová, PhD.  rasiova.miriam@gmail.com

IX.B Mgr. Anna Vaníková  anna.vanikova1@gmail.com

 

Bez triednictva:

Mgr. Patrik Palider - tréner

Mgr. Alexandra Šišiaková - trénerka

Mgr. Lukáš Šmída, PhD. - tréner

PaedDr. Marek Veverka - vyučujúci NBV

 

Výchovný poradca:

Mgr. Anna Uhríková

 

Školský klub detí:

I. oddelenie ( I.A ) - Milena Grúberová

II. oddelenie ( II.A ) - Renata Hudáková

III. oddelenie ( III.A, IV.A ) - Mgr. Andrej Grúber

 

Asistenti učiteľa:

Mgr. Peter Klempa

Mgr. Katarína Parobeková

Mgr. Sandra Chamko Sziszáková

Mgr. Renata Kubíková

Mgr. Magdaléna Galatová

Mgr. Tibor Šabo

Mgr. Lukáš Šmída

Kamil Nosian