Kontakt

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Brusno
Adresa školy: Školská 622, Brusno 976 62

 

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo, tel. 048/4194369, 0911 338 969, alexander.sabo2@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,

tel. 0911 067 978, maria.urbjakubovie@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková,

tel. 0908 242 891, dsankova@gmail.com  

Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Miroslav Kučeřík,

tel. 0911 568 031, miroslav.kucerik@gmail.com

 

Triedni učitelia:

I.A Mgr. Soňa Donovalová  ado.sperka@gmail.com

II.A Mgr. Zuzana Píšiová  zuzana.pisiova@gmail.com

III.A Mgr. Katarína Garajová  garajova.katarina123@gmail.com

IV.A Mgr. Iveta Gregorová  gregorova37@gmail.com

V.A RNDr., PaedDr. Martin Ramaj  martinramaj@azet.sk

V.B Mgr. Jaroslav Šuba  jaroslav.suba@gmail.com

VI.A PhDr. Michal Pavelka

VI.B Mgr. Daniela Pikulová  dpikulova@gmail.com

VII.A Mgr. Lucia Košíková  lucia.kosikova2@gmail.com

VII.B Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie  maria.urbjakubovie@gmail.com

VIII.A  Mgr. Anna Uhríková  anna.uhrikova2@gmail.com

VIII.B Mgr. Monika Flašková monikaflaskova@gmail.com

IX.A Mgr. Miriam Rašiová, PhD.  rasiova.miriam@gmail.com

IX.B Mgr. Anna Vaníková  anna.vanikova1@gmail.com

 

Bez triednictva:

Mgr. Jana Koberová - vyučujúca ANJ

Mgr. Patrik Palider - tréner

Mgr. Alexandra Šišiaková - trénerka

Mgr. Lukáš Šmída, PhD. - tréner

PaedDr. Marek Veverka - vyučujúci NBV

 

Výchovný poradca:

Mgr. Anna Uhríková

 

Školský klub detí:

I. oddelenie ( I.A ) - Milena Grúberová

II. oddelenie ( II.A ) - Renata Hudáková

III. oddelenie ( III.A, IV.A ) - Mgr. Andrej Grúber

 

Asistenti učiteľa:

Mgr. Peter Klempa

Mgr. Katarína Parobeková

Mgr. Sandra Chamko Sziszáková

Mgr. Magdaléna Galatová

Mgr. Tibor Šabo

Mgr. Lukáš Šmída

Kamil Nosian

Mgr. Mária Koscelanská

Mgr. Iveta Šimičková

Bc. Silvia Jančoková

Patrik Pafko

 

Špeciálny pedagóg:

Mgr. Miroslava Majerčíková

Sociálny pedagóg:

PhDr. Tünde Maťašová