***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na november 2018:

 

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,- réžia = 25,80 €

I.  stupeň                      Stravné  20 dní  x 1,01 € = 20,20 €+ 2,- réžia = 22,20 €

II. stupeň                      Stravné  20 dní  x 1,09 € = 21,80 €+ 2,- réžia = 23,80 €

II. stupeň-šport.triedy Stravné  20 dní  x 1,29 € = 25,80 €+ 2,- réžia = 27,80 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca september 2018.

 

Variabilný symbol : 1118

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 11. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na október 2018:

 

                                Stravné  22 dní  x 1,19 € = 26,18 € + 2,- réžia = 28,18 €

I.  stupeň                      Stravné  21 dní  x 1,01 € = 21,21 €+ 2,- réžia = 23,21 €

II. stupeň                     Stravné  21 dní  x 1,09 € = 22,89 €+ 2,- réžia = 24,89 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  21 dní  x 1,29 € = 27,09 €+ 2,- réžia = 29,09 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa neodpočítavajú.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci október 2018 budú odpočítané až v decembri 2018.

Variabilný symbol : 1018

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 10. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na september 2018:

 

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,- réžia = 25,80 €

I.  stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,01 € = 19,19 €+ 2,- réžia = 21,19 €

II. stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,09 € = 20,71 €+ 2,- réžia = 22,71 €

II. stupeň-šport. triedy Stravné  19 dní  x 1,29 € = 24,51 €+ 2,- réžia = 26,51 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca máj a jún 2018 /MŠ júl 2018.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci september 2018 budú odpočítané až v novembri 2018.

Variabilný symbol : 0918

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 09. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

OZNAM

Od tohto mesiaca (10/17) budete mať na šekoch na zadnej strane uvedené len jedno číslo, ktoré predstavuje koľko preplatkov /obedov/ bolo vo vyúčtovaní odpočítané.

Predpis na koľko dní sa platí strava a z ktorého mesiaca sú odpočítané preplatky bude vždy vyvesený na prístupných miestach v areáli školy a na webovej stránke školy:

http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/aktualne-oznamy/

 

**Vyúčtovanie stravy za október nemá žiadne preplatky!!!**