***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na jún 2018:

 

                                                     

Stravné  21 dní  x 1,19 € = 24,99 € + 2,- réžia = 26,99 €

I.  stupeň  /1.a 2. roč./                          

Stravné  20 dní  x 1,01 € = 20,20 €+ 2,- réžia = 22,20 €

I.  stupeň  /3.a 4. roč. - škola v prírode/  

Stravné  15 dní  x 1,01 € = 15,15 €+ 2,- réžia = 17,15 €

II. stupeň                                                  

Stravné  20 dní  x 1,09 € = 21,80 €+ 2,- réžia = 23,80 €

II. stupeň - športové triedy                

Stravné  20 dní  x 1,29 € = 25,80 €+ 2,- réžia = 27,80 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca apríl 2018.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci jún 2018 budú odpočítané až v septembri 2018 /MŠ v júli/.

Variabilný symbol : 0618

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 06. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na máj 2018:

 

                                Stravné  21 dní  x 1,19 € = 24,99 € + 2,- réžia = 26,99 €

I.  stupeň                      Stravné  21 dní  x 1,01 € = 21,21 €+ 2,- réžia = 23,21 €

II. stupeň                      Stravné  21 dní  x 1,09 € = 22,89 €+ 2,- réžia = 24,89 €

II. stupeň-šport. triedy Stravné  21 dní  x 1,29 € = 27,09 €+ 2,- réžia = 29,09 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca marec 2018.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci máj 2018 budú odpočítané až v septembri 2018 /MŠ v júli/.

Variabilný symbol : 0518

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 05. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na apríl 2018:

 

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,- réžia = 25,80 €

I.  stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,01 € = 19,19 €+ 2,- réžia = 21,19 €

II. stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,09 € = 20,71 €+ 2,- réžia = 22,71 €

II.stupeň-šport. triedy  Stravné  19 dní  x 1,29 € = 24,51 €+ 2,- réžia = 26,51 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítavaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca február 2018.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci apríl 2018 budú odpočítané vo vyúčtovaní za jún 2018.

Variabilný symbol : 0418

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 04. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na marec 2018:

 

                                 Stravné  21 dní  x 1,19 € = 24,99 € + 2,- réžia = 26,99 €

I.stupeň                         Stravné  20 dní  x 1,01 € = 20,20 €+ 2,- réžia = 22,20 €

II.stupeň                       Stravné  20 dní  x 1,09 € = 21,80 €+ 2,- réžia = 23,80 €

II.stupeň-šport. triedy  Stravné  20 dní  x 1,29 € = 25,80 €+ 2,- réžia = 27,80 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítavaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca január 2018.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci marec 2018 budú odpočítané vo vyúčtovaní za máj 2018.

Variabilný symbol : 0318

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 03. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na február 2018:

 

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,- réžia = 25,80 €

I.  stupeň                      Stravné  14 dní  x 1,01 € = 14,14 €+ 2,- réžia = 16,18 €

II. stupeň                     Stravné  14 dní  x 1,09 € = 15,26 €+ 2,- réžia = 17,26 €

II.stupeň-šport.triedy  Stravné  14 dní  x 1,29 € = 18,06 €+ 2,- réžia = 20,06 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítavaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca december 2017.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci február 2018 budú odpočítané vo vyúčtovaní za apríl 2018.

Variabilný symbol : 0218

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 02. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na január 2018:

 

                                 Stravné  22 dní  x 1,19 € = 26,18 € + 2,- réžia = 28,18 €

I.  stupeň                       Stravné  18 dní  x 1,01 € = 18,18 €+ 2,- réžia = 20,18 €

II. stupeň                      Stravné  18 dní  x 1,09 € = 19,62 €+ 2,- réžia = 21,62 €

II. stupeň-šport. triedy Stravné  18 dní  x 1,29 € = 23,22 €+ 2,- réžia = 25,22 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítavaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca november 2017.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci január 2017 budú odpočítané vo vyúčtovaní za marec 2018.

Variabilný symbol : 0118

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 01. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

OZNAM

Od tohto mesiaca (10/17) budete mať na šekoch na zadnej strane uvedené len jedno číslo, ktoré predstavuje koľko preplatkov /obedov/ bolo vo vyúčtovaní odpočítané.

Predpis na koľko dní sa platí strava a z ktorého mesiaca sú odpočítané preplatky bude vždy vyvesený na prístupných miestach v areáli školy a na webovej stránke školy:

http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/aktualne-oznamy/

 

**Vyúčtovanie stravy za október nemá žiadne preplatky!!!**

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na december 2017:

 

                               Stravné  16 dní  x 1,19 € = 19,04 € + 2,- réžia = 21,04 €

I.  stupeň                     Stravné  16 dní  x 1,01 € = 16,16 €+ 2,- réžia = 18,16 €

II. stupeň                     Stravné  16 dní  x 1,09 € = 17,44 €+ 2,- réžia = 19,44 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  16 dní  x 1,29 € = 20,64 €+ 2,- réžia = 22,64 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítavaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca október 2017.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci december 2017 budú odpočítané vo vyúčtovaní za február 2018.

Variabilný symbol : 1217

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 12. 2017 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na november 2017:

 

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,- réžia = 25,80 €

I.  stupeň                      Stravné  20 dní  x 1,01 € = 20,20 €+ 2,- réžia = 22,20 €

II. stupeň                      Stravné  20 dní  x 1,09 € = 21,80 €+ 2,- réžia = 23,80 €

II. stupeň-šport. triedy Stravné 20 dní  x 1,29 € = 25,80 €+ 2,- réžia = 27,80 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítavaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca september 2017.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci november 2017 budú odpočítané vo vyúčtovaní za január 2018.

Variabilný symbol : 1117

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 11. 2017 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na október 2017:

 

                            Stravné  22 dní  x 1,19 € = 26,18 € + 2,- réžia = 28,18 €

I.  stupeň                  Stravné  20 dní  x 1,01 € = 20,20 €+ 2,- réžia = 22,20 €

II. stupeň                 Stravné  20 dní  x 1,09 € = 21,80 €+ 2,- réžia = 23,80 €

II. stupeň-šp.triedy  Stravné  20 dní  x 1,29 € = 25,80 €+ 2,- réžia = 27,80 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítavaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní nie sú odpočítané žiadne.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci október 2017 budú odpočítané v decembrovom  vyúčtovaní.

Variabilný symbol : 1017

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 10. 2017 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na september 2017:

 

MŠ                                                   Stravné          19 dní  x 1,19 € = 22,61 €

I.  stupeň                                          Stravné          18 dní  x 1,01 € = 18,18 €

II. stupeň                                          Stravné          18 dní  x 1,09 € = 19,62 €

II. stupeň - športové triedy                  Stravné          18 dní  x 1,29 € = 23,22 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je v zmysle VZN obce Brusno pripočítaná paušálna réžia 2,- €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané za mesiace máj a jún 2017. Deti, ktoré navštevovali MŠ aj počas mesiaca júl 2017 majú odpočítané preplatky za tento mesiac.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci september 2017 budú odpočítané v novembrovom vyúčtovaní.

Variabilný symbol : 0917

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: http://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 09. 2017 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!