Školský klub detí

 

Školský rok 2017/2018

Školský klub detí

 

Školský rok 2017/2018

 

ŠKD - 64 detí:

1. oddelenie   Milena Grúberová  -  23 žiakov

2. oddelenie  Renata Hudáková -  25 žiakov

3. oddelenie  Mgr. Andrej Grúber  -  20 žiakov

 

ŠKD - ranná od 6,00 hod.- 7,00 hod.

        - popoludňajšia od 11,00 hod. - 16,00 hod.

 

Záverečná správa ŠKD za školský rok 2016/2017

 

Ročný plán ŠKD 2016/2017

Školský klub detí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>