Verejné obstarávanie

 

Výberové konanie na školu v prírode:

 

Základná škola s materskou školou Brusno, Školská č. 622, 976 62 Brusno zadáva, že v termíne:

organizuje školu v prírode.

Uchádzačom je potrebné v ponuke uviesť cenu za ubytovanie + celodennú stravu + pitný režim / osoba / noc,

možnosť poskytnutia ostatných vedľajších služieb:

1. Sociálne zariadenia na izbách

2. Minimálne 2 spoločenské miestnosti

3. Vonkajší areál (športoviská, ...)

4. Minimálne 30 osôb

Ponuky predkladať do                       na jana.tomengova@gmail.com