Základná škola Brusno

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2018/2019:

spolu -  237 žiakov 

1.stupeň -  81 žiakov  

2.stupeň -  156 žiakov 

 

I.A   -  16 žiakov               V.A    -  21 žiakov              

II.A  -  24 žiakov              VI.A   -  17 žiakov               VI.B   -  20 žiakov

III.A -  21 žiakov             VII.A  -  17 žiakov               VII.B  - 16 žiakov

IV.A -  20 žiakov             VIII.A -  19 žiakov               VIII.B - 14 žiakov

                                         IX.A   -  18 žiakov               IX.B   - 14 žiakov

 

Brusno:  žiakov

Medzibrod:  žiakov

Pohronský Bukovec:  žiakov

Ostatné obce:  žiakov

 

Triedy

Testy

Školský parlament