Základná škola Brusno

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2017/2018:

spolu - 238 žiakov, z toho chlapcov - 136  a dievčat - 102

1.stupeň - 77 , z toho chlapcov - 46  a dievčat - 31

2.stupeň - 161  , z toho chlapcov -  90  a dievčat - 71

 

I.A   -  24 žiakov               V.A    -  19 žiakov               V.B    -  19 žiakov

II.A  -  17 žiakov               VI.A   -  16 žiakov               VI.B   -  15 žiakov

III.A -  21 žiakov              VII.A  -  22 žiakov               VII.B  -  14 žiakov

IV.A -  15 žiakov               VIII.A -  18 žiakov               VIII.B -  15 žiakov

                                            IX.A   -  15 žiakov               IX.B   -  8 žiakov

 

Všeobecné triedy: 167 žiakov

Športové triedy: 71 žiakov

 

Brusno:  žiakov

Medzibrod:  žiakov

Pohronský Bukovec:  žiakov

Ostatné obce:  žiakov

 

Triedy

Testy

Školský parlament