Základná škola Brusno

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2018/2019:

spolu -     žiakov, z toho chlapcov -      a dievčat -  

1.stupeň -     , z toho chlapcov -      a dievčat - 

2.stupeň -     , z toho chlapcov -      a dievčat -

 

I.A   -     žiakov               V.A    -  21 žiakov              

II.A  -     žiakov               VI.A   -  17 žiakov               VI.B   -  20 žiakov

III.A -     žiakov               VII.A  -  17 žiakov              VII.B  - 16 žiakov

IV.A -  20 žiakov             VIII.A -  19 žiakov               VIII.B - 14 žiakov

                                         IX.A   -  18 žiakov               IX.B   - 14 žiakov

 

Všeobecné triedy:   žiakov

Športové triedy:    žiakov

 

Brusno:  žiakov

Medzibrod:  žiakov

Pohronský Bukovec:  žiakov

Ostatné obce:  žiakov

 

Triedy

Testy

Školský parlament