Bufet

 

Jozef Bedrik, ABBIS s r. o., Športová 543/17, 976 62 Brusno

Prevádzka bufetu v ZŠ s MŠ Brusno

Otváracie hodiny:  Pondelok - Piatok  od 6:30 - 13:15 hod.

Zodpovedný vedúci: Jozef Bedrik

 

Ponuka tovaru: rôzne druhy čerstvo upečených pekárenských výrobkov, mliečne výrobky, nápoje, keksy, zmrzlina, školské potreby