Mgr. M. Flašková

 

týždeň od 11. 5. do 15. 5. 2020

IX.A, NEJ, 14.5.
NEJ VIII.A 13.5.

týždeň od 18. 5. do 22. 5. 2020
IX.A NEJ 21.5.
VIII.A NEJ 20.5.

týždeň od 25. 5. do 29. 5. 2020

IX.A NEJ 28.5.
VIII.A NEJ 27.5.

týždeň od 1. 6. do 5. 6. 2020
NEJ IX.A 4.6.
NEJ VIII.A 3.6.

týždeň od 8. 6. do 12. 6. 2020

NEJ IX.A 11.6.
NEJ VIII.A 10.6.

týždeň od 15. 6. do 19. 6. 2020

NEJ IX.A 18.6.
VIII.A NEJ 17.6.