Mgr. P. Palider

Pondelok - 16. 3. 2020

Športová príprava 5.-9.roč. futbal
Telesná výchova ch 8.-9.roč.
Výrobok , vznik výrobku , jednoduchý výrobok 5.roč.
 

Utorok - 17. 3. 2020

Elektrina,Elektrická energia,El.prúd 6.roč.
Technika 8.B- Reklamný leták
 

Streda - 18. 3. 2020

SQV 9.-8.B motivácia aj na TSV
Technika 7.A-B - Návod na obsluhu a údržba zariadení
Technika 9.B-AProfesijná orientácia
 

Piatok - 20. 3. 2020

SQV 7.-5.ročník - žonglovanie
SQV 9.-8.B - herný systém
Technika 8.A- Propagácia - leták

Pondelok - 23. 3. 2020

Remeslo Čipkárstvo
Remeslo Debnárstvo
Remeslo Drotárstvo
Remeslo Kováčstvo
Technika 5.ročník 23.3.
Telesná výchova 8.-9.roč 23.-25.3.
 

Utorok - 24. 3. 2020

Technika 6.roč. Elektrický obvod
Technika 8.B Projekt Povolanie
Telesná výchova 8.-9.roč 23.-25.3.
 

Streda - 25. 3. 2020

Technika 7.A,B Výrobok z plastu
Technika 9,B.A. 25.3.
Telesná výchova 8.-9.roč 23.-25.3.
 

Piatok - 27. 3. 2020

SQV 7.-5.ročník - žonglovanie
SQV 8.-9.roč. 27.3.
Technika 8.A Projekt Povolanie
 

týždeň od 30. 3. do 3. 4. 2020

Pondelok - 30. 3. 2020

SQV 5.6.7.ročník 30.3.
Technika 5.roč - Výroba rúška

1 - Prihrávka po zemi

 

Utorok - 31. 3. 2020

SQV 9.-8.roč Opakovanie
Technika 6.A -2.Elektrický obvod
Technika 8.A,B Hrubá mzda
TSV 8.-9. roč. Pravidlá Hádzanej

 

Streda - 1. 4. 2020

Technika 7.A,B - Trh práce
Technika 9.B,A - Podnikanie
TSV 8.-9. roč. Pravidlá Hádzanej

 

Piatok - 3. 4. 2020

SQV 7.,6.,5. roč individ. tréning 3.4.
SQV 9.,8.B - 3.4.
Technika 8.A Hrubá mzda 3.4.