Mgr. A. Šišiaková

Pondelok - 16. 3. 2020

8.ročník
Fázy preskoku

Streda - 18. 3. 2020

Fázy preskoku
TSV 5.ročník
TSV 6.ročník
TSV 9.ročník
 

Piatok - 20. 3. 2020

SQV 8 a 9. ročník
TSV 7.ročník

Pondelok - 23. 3. 2020

SQV 5.,6. a 7. ročník
TSV 8.ročník

Utorok - 24. 3. 2020

SQV 8 a 9. ročník
TSV 5.ročník
TSV 7.ročník
TSV 9.ročník
 

Štvrtok - 26. 3. 2020

SQV2 5.,6. a 7. ročník

 

týždeň od 30. 3. do 3. 4. 2020

Utorok - 31. 3. 2020

SQV 8 a 9. ročník
TSV 5.ročník
TSV 7.ročník
TSV 9.ročník