Mgr. M. Majerčíková

 

týždeň od 4. 5. do 7. 5. 2020 podľa NOVÉHO ROZVRHU

4.5.- 7.5. PL na rozvoj slovnej zásoby
4.5.-7.5. Doplňovačky 2. stupeň
4.5.-7.5. Hry na rozvíjanie pozornosti
4.5-7.5. Pozornosť - pracovné listy (1. stupeň)

týždeň od 11. 5. do 15. 5. 2020

11.5.-15.5. 1. stupeň dysgrafia PL 1. časť
11.5.-15.5. dyskalkulia PL 1.časť
11.5.-15.5. dyslexia PL – 1.stupeň
11.5.-15.5. Rozvíjanie jazykových schopností
11.5.-15.5. dysortografia podstatné mená

týždeň od 18. 5. do 22. 5. 2020

18.5. - 22.5. dyslexia, 1.-5.roč.
18.5. -22.5. prídavné mená, slovesá - pomôcka
18.5.-22.5. dysgrafia 1.-5. roč.
18.5.-22.5. dyskalkulia,2.časť, MAT, GEO
18.5.-22.5. dysortografia (pravopis),1.-5. roč.

týždeň od 25. 5. do 29. 5. 2020

25.5.-29.5 dyslexia PL – 1.-5. roč.
25.5.-29.5. dysgrafia, písmená
25.5.-29.5. dyskalkulia párne a nepárne čísla, zaokrúhľovanie
25.5.-29.5. dysortografia sykavky (rozlišovanie)
25.5.-29.5. dysortografia vybrané slová


týždeň od 1. 6. do 5. 6. 2020

dyskalkulia rímske číslice, desatinné čísla
dysortografia 2. stupeň, gramatický slovníček - pomôcka


týždeň od 8. 6. do 12. 6. 2020

8,6.-12.6 pomôcka , prehľad - podstatné mená, prídavné mená, 2. stupeň
8.6. -12.6. dyskalkulia , jednotky dĺžky, premieňanie
8.6. -12.6. pomôcka, prehľad - zámená, 2. stupeň
8.6. -12.6. Vety, vetné členy (POJMOVÁ MAPA)
8.6. -12.6.pomôcka, prehľad - slovesá, 2. stupeň
8.6.-12.6. pomôcka, prehľad - príslovky, 2. stupeň
8.6.-12.6. pomôcka, prehľad - číslovky, 2. stupeň
8.6.-12.6. Vetné členy - pojmová mapa