B - Skupina

 

ZŠ Slovenská Ľupča

ZŠ Hrochoť

ZŠ Staré Hory

ZŠ Poniky

 

Garant - Ľubomír Bakaliar - 0905 523 100

 

Rozpis turnajov

 

18.týždeň - ihrisko Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča - Poniky

Hrochoť - Staré Hory

Poniky - Staré Hory

Slovenská Ľupča - Hrochoť

 

19.týždeň

Hrochoť - Poniky

Staré Hory - Slovenská Ľupča

Poniky - Slovenská Ľupča

Staré Hory - Hrochoť

 

20.týždeň

Staré Hory - Poniky

Hrochoť - Slovenská Ľupča

Poniky - Hrochoť

Slovenská Ľupča - Staré Hory