D - Skupina

 

ZŠ Nemecká

ZŠ Valaská

ZŠ Dolná Lehota

ZŠ Podbrezová 

 

Garant - Rudolf Chromek - 0903 581 960

 

Rozpis turnajov:

 

18.týždeň - ihrisko Nemecká

Nemecká - Podbrezová

Valaská - Dolná Lehota

Podbrezová - Dolná Lehota

Nemecká - Valaská

 

19.týždeň

Valaská - Podbrezová

Dolná Lehota - Nemecká

Podbrezová - Nemecká

Dolná Lehota - Valaská

 

20.týždeň

Dolná Lehota - Podbrezová

Valaská - Nemecká

Podbrezová - Valaská

Nemecká - Dolná Lehota