VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Expression of gratitude

Dátum: 21.09.2020 | Vložil: Terrysturb

Very interesting to read you
Good luck to you

Thank you

Dátum: 21.09.2020 | Vložil: BernardWrity

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

Režijné náklady za stravu

Dátum: 21.09.2020 | Vložil: Lucia

Dobrý deň, chcela by som rozumné vysvetlenie prečo sa nevracali režijné náklady za mesiace kedy deti nechodili do školy/na stravu? Však jedáleň hola zavretá rovnako ako škola!
Ďakujem

Re:Režijné náklady za stravu

Dátum: 21.09.2020 | Vložil: Kristína

Dobrý večer,
toto by zaujímalo aj mňa, nakoľko vždy na poštovom šeku boli na druhej strane odpočítané od celkovej sumy preplatky, ktoré vznikli napr. neprítomnosťou dieťaťa v škole za predchádzajúci mesiac(e) . Nakoľko športové triedy za stravu okrem režijných nákladov priplácajú nejakú tú čiastku navyše, za šk.rok 2019/2020 vychádzali obedy /mesiac na dieťa cez 10€, čím tie preplatky vznikli. Deti boli v škole naposledy 10.3. Nie je teda celkom jasné, prečo sa alikvotna časť tejto sumy, ktorú sme uhrádzali do 31.1. za 6 mesiacov vopred, neprenáša do tohto šk.roka. Nikde nie je avizované, ako to bude riešené, aspoň som sa to nikde nedočítala. Ak áno, tak sa osprevedlňujem.
Chcela som sa obrátiť priamo na vedúcu školskej jedálne s predmetným dotazom, ale keď tu je už táto otázka zdieľaná, tak sa pripájam a myslím, že by to zaujímalo viacerých rodičov. Nakoľko vzhľadom na situáciu sa nerealizovalo ani rodičovské, resp.plenárne združenie, na ktorom sa vždy aj otázka obedov riešila, teraz nemáme možnosť diskusie. Bolo by teda vhodné vyjadriť sa k tomuto hromadne, nakoľko nám boli povystavované šeky na úhradu do konca septembra bez avizovania, čo s tymito preplatkami za predchadzajúce obdobie, v ktorom sa deti nestravovali v škole.
Ďakujem vopred.

Re:Re:Režijné náklady za stravu

Dátum: 21.09.2020 | Vložil: Kristína

Oznam o preplatkoch za stravu, ktoré sa budú vracať, som práve našla na hlavnej stránke. Predchádzajúci dotaz je vzhľadom na to bezpredmetný.
Ďakujem za vysvetlenie.

Pridať nový príspevok