Výška stravného na apríl 2021 (okrem predškolákov)

 
 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

 
 
 

Oznam
Vyučovanie od 19. 4. 2021

 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/12811:1-A1810, podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 19. 4. 2021 sa  obnovuje školské vyučovanie v základných školách na druhom stupni pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Žiaci 5. až 7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančnou formou podľa platného rozvrhu.
Začiatok vyučovania je 7.30.
Žiaci 8. a 9. ročníka  sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu, platného v týždni od 19. 4. 2021. Je potrebné, aby mali žiaci respirátory.
V pondelok ráno pred nástupom je potrebné priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo sa nachádza na stránke školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas testovania v kultúrnom dome. Súčasťou Vyhlásenia o bezinfekčnosti je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu. Žiaci školy ako aj zákonní zástupcovia sa môžu prísť otestovať do Kultúrneho domu v Brusne v piatok, 16. 4., v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod.
Žiaci 1. stupňa pokračujú vo vyučovaní prezenčne v nezmenenej forme. V pondelok je opäť potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je negatívny test jedného zákonného zástupcu.
Stravovanie v školskej jedálni je od 19. 4. pre všetkých žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania (1. stupeň + 8. a 9. ročník). V prípade, že žiak nebude v škole, je potrebné ho zo stravy vyhlásiť v pondelok ráno do 8.00 hod.

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - 1. stupeň

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - 2. stupeň

 

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

 
 
 

Oznam o obnove vyučovania (11.4.2021)

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11929:1-A1810 sa od 12. apríla 2021 obnovuje vyučovanie v materských školách a na 1. stupni základných škôl pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Na našej škole od 12. 4. 2021 opäť obnovujeme prevádzku materskej školy, 1. stupňa ZŠ, školského klubu a školskej jedálne. V pondelok je potrebné triednemu učiteľovi odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zákonného zástupcu /v prípade, že má aj žiak negatívny test, je potrebné odovzdať aj ten. Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí dali pretestovať svoje dieťa, hoci to nebolo povinné. Bolo to odporúčanie, resp. prosba z našej strany, nakoľko sa aj u žiakov objavil Covid. Pristupujete zodpovedne k ochrane zamestnancov, žiakov aj seba samého/.

Skupiny žiakov 5 + 1 tento týždeň do školy nebudú chodiť. Pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančne sa naďalej vzdelávajú žiaci 2. stupňa.  

 

Čestné vyhlásenie obezinfekčnosti

 

 

ZMENA ROZVRHU OD 8. 3. 2021

 

ZMENA ROZVRHU OD 23. 11. 2020

 
 
 
 
 
 

Prijímacie skúšky (4.2.2021)

 
 

Zatvorenie telocvične (12. 10. 2020)

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 10. 2020 a vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu riaditeľ školy zatvára prevádzku telocvične pre verejnosť a žiakov do odvolania.
 

 
 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU