Deň rodiny

Englishstar

Exkurzia  Viedeň

Naši škôlkari na dopravnom ihrisku

Veselý deň s Hasičmi v MŠ

Rybári v našej materskej škole

Deň bez školskej tašky

Deň matiek

Beseda s preventistkami

Návšteva vojnových veteránov

Škola v prírode

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosť o prijatie do MŠ

Príloha 1

Príloha 2

 

Deň narcisov

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

Zápis detí do 1. ročníka

 

Tvorivé dielne

Popolvár

Vynášanie Moreny

 Predškoláčik 

Súťaž Spelling Bee

Spoznávame vesmír

Knižnica

Príbeh talentovanej gymnastky

Lyžiarsky výcvik

Pochovávanie basy

LYŽIARSKY VÝCVIK PREDŠKOLÁKOV

Karneval v MŠ

 

Milí rodičia budúcich prváčikov!

 

V záložke „špeciálny pedagóg“ som pre Vás vytvorila dokument s názvom Rečové predpoklady pre úspešné čítanie. Nájdete v ňom užitočné informácie týkajúce sa vytvárania počiatočných čitateľských a pisateľských zručností.

 

Mgr. Miroslava Majerčíková

školská špeciálna pedagogička

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2024

Karneval

Korčuľovanie v Brezne

Úhrada režijných poplatkov v školskej jedálni

Lucijný stolček

Mikuláš!

Olympiáda v anglickon jazyku

Vianočná besiedka

Čo sme sa naučili o Veľkej Británii

Zvyky a tradície Vianoc

Na sv. Barboru

Na sviatok sv. Kataríny

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Jazykový WocaBee šampionát

Deň materských škôl

Október – mesiac úcty k starším

Bystrický slávik

Sokoliari Majstra Vagana

Strašidelná párty na I. stupni

 Besiedka pre starých rodičov 

Farebný týždeň

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Dopravné ihrisko Žiar nad Hronom

Šarkaniáda

Biela pastelka

Výchovné poradenstvo

Dôležité informácie pre stravníkov od 1.9.2023

 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU