Stanovisko rodičov k aktuálnej situácii v 2.A

 

Ďakujeme, že práve tu môžeme vyjadriť náš postoj, lebo cítime potrebu brániť DOBRO!

Škola v Brusne nás spája do jednej širokej rodiny, ako sme pocítili včera na krásnom podujatí „Rodina a škola“ v kultúrnom dome v Brusne. Preto nemôžeme mlčať, keď niekto v rodine nespravodlivo trpí.

Minulý týždeň sa odohrali udalosti, ktoré zavádzajú celé Slovensko a spôsobujú, že na našu školu padol tieň pochybností. A v konečnom dôsledku aj  na našu celú obec Brusno. Pochybnosti o profesionalite niektorých jednotlivcov, o ich kompetenciách. Cez sociálne siete sa šíria veľmi silné emócie, ktoré poškodzujú to, čo sa každý z Vás pedagógov snaží každodenne budovať - dobré meno školy. Včerajší program bol dôkazom toho, že sú tu hodnoty hodné ochrany - naše deti a aj Vy, ich učitelia. 

Vy chránite deti v škole, ale kto Vás ochráni, keď sa Vám deje  nespravodlivá krivda?

Preto my, zástupcovia rodičov z 2.A triedy a dokonca aj rodičov zo 6. ročníka, sa dôrazne staviame na podporu našej pani učiteľky, Soni Donovalovej, odmietame otrasné tvrdenia vytrhnuté z kontextu, ktoré znevažujú  jej meno v médiách  a v konečnom dôsledku aj meno celej školy, či obce. Nikomu z Vás neprajeme, aby ste sa ocitli  v podobnej situácii. A ak náhodou by sa to stalo, lebo dnes sa zlé reči šíria rýchlejšie ako tie dobré, tak Vám prajeme, aby ste mali za sebou niekoho, kto Vás podrží a podporí.   

My, ktorí poznáme pani učiteľku cez naše deti, máme mnoho dôvodov k tomu, aby sme ju podporili. Jej práca s našimi deťmi nám dáva odvahu stáť za ňou. Prajeme jej veľa sily odolať všetkých tlakom!

 

Grantový program Dôvera

Úspech našich žiakov na

GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE

Všetky informácie nájdete TU

Fotogaléria

Grantový program Dôvera

 

Materská škola získala a realizuje projekt:

Zdravé nôžky - pocitový chodník.

 

Projekt je podporený

Zdravotnou poisťovňou Dôvera

v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

 

 

OZNAM

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno vydáva kritériá

na overenie špeciálnych schopností, zručností

alebo nadania detí alebo žiakov športových tried.

 

Všetky informácie nájdete TU

 

1. MIESTO -  ZŠ s MŠ BRUSNO

 

Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ a OG

v školskom roku 2018/2019

 

Fotogalériu nájdete TU

Milí rodičia!

 

Tak ako minulý školský rok, tak aj v školskom roku 2018/2019 som na našej škole pre všetkých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Som tu aj pre tých žiakov, ktorí majú výrazné ťažkosti s učením, takže ma môžete podľa potreby kontaktovať a navštíviť. Moje konzultačné hodiny sa nezmenili. Všetky potrebné informácie nájdete v záložke špeciálny pedagóg.

Teším sa na spoluprácu s Vami!

 

                                                     Mgr. Miroslava Majerčíková

                                                     školská špeciálna pedagogička

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

 

Všetky informácie nájdete TU

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 

Všetky informácie nájdete TU

 

BOLI SME

 

VO VEĽKEJ BRITÁNII

 

LONDÝN, OXFORD ...

 

Všetky informácie nájdete TU

 

Fotogaléria

 

 

Ďakujeme

 

pánovi Stanislavovi Vrzalovi

za úpravu detského pieskoviska

v areáli ZŠ s MŠ Brusno.

Pieskovisko je hygienicky certifikované.

 

BIELA PASTELKA

 

POMÔŽTE S BIELOU PASTELKOU NEVIDIACIM

Na Slovensku žijú stovky ľudí, ktorí stratili zrak. Ich situácia nie je jednoduchá, pretože v ceste im stojí množstvo bariér – psychická záťaž, náročný prístup k informáciám, problém zamestnať sa, neprístupnosť prostredia. Váš príspevok do verejnej zbierky Biela pastelka posunie nevidiacich bližšie k ich každodenným víťazstvám nad týmito bariérami. Aj vďaka vášmu príspevku budeme môcť nevidiacim a slabozrakým pomáhať výučbou Braillovho písma, nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami či počítačom s hlasovým výstupom, nácvikom sebaobslužných činností, špecializovaným sociálnym poradenstvom a ďalšími službami.

 

Ak chcete pomôcť, kliknite TU

 

Biela pastelka - rozhlasový spot - kliknite TU

 

 

V rámci projektu "INKLÚZIOU PRE LEPŠIU ŠKOLU",

na našej základnej škole od decembra 2017 pôsobí

špeciálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

a sociálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

 

Testovali sme aj my - viac info nájdete TU

 

Naša škola bola vybratá

do pilotného testovania pohybových predpokladov

žiakov 1. ročníka základných škôl.

Sme jednou z troch vybraných škôl

v našom kraji

a z 25 vybraných ZŠ z celého Slovenska.

Termín: 12. 10. 2017 - ZŠ s MŠ Brusno

 

Základná škola s materskou školou Brusno, Školská 622/24, 976 62 Brusno

 

ZVEREJNENIE ZÁKAZKY

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Brusne zverejňuje zákazku:

Rekonštrukcia kotolne budova: Telocvičňa

 

V Brusne, 4.mája 2018

Informácia pre rodičov (aj deti) - voš detská

 

Všetko nájdete TU:

Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej

Povinnosti rodičov

Hedrin - účinný proti všiam

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

 

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku

2017/2018

 

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné:

  30. október 2018

  (utorok)

  31. október –

  2. november

  2018 

 

 

5. november 2018

  (pondelok)

 

Vianočné:

  21. december 2018

  (piatok)

23. december 2018

  – 7. január 2019

 

8. január  2019

(utorok)

 

Polročné:

  31. január 2019

  (štvrtok)

  1. február 2019

  (piatok)

  4. február 2019

  (pondelok)

 

Jarné:

Banskobystrický kraj

 

 

  1. marec 2019

  (piatok)

 

  4. marec –

  8. marec 2019

 

  11. marec 2019

  (pondelok)

Veľkonočné:

  17. apríl 2019

  (streda)

  18. apríl –

  23. apríl 2019

  24. apríl 2019

  (streda)

 

Letné:

  28. jún 2019

  (piatok)

  1. júl –

  31. august 2019

  2. september 2019

  (pondelok)

 

 

 

Prostredníctvom projektu

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

sme získali hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne.

 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Využívanie interaktívnej tabule skvalitní

 výchovno - vzdelávací proces.

Fotogalériu nájdete TU

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

 

Viac informácií nájdete TU