Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Vám praje

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Brusno

Nástup do školy po Veľkonočných prázdninách

je v stredu 24. 4. 2019.

 

Grantový program Dôvera

 

Materská škola získala a realizuje projekt:

Zdravé nôžky - pocitový chodník.

 

Projekt je podporený

Zdravotnou poisťovňou Dôvera

v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

 

 

OZNAM

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno vydáva kritériá

na overenie špeciálnych schopností, zručností

alebo nadania detí alebo žiakov športových tried.

 

Všetky informácie nájdete TU

 

1. MIESTO -  ZŠ s MŠ BRUSNO

 

Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ a OG

v školskom roku 2018/2019

 

Fotogalériu nájdete TU

Milí rodičia!

 

Tak ako minulý školský rok, tak aj v školskom roku 2018/2019 som na našej škole pre všetkých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Som tu aj pre tých žiakov, ktorí majú výrazné ťažkosti s učením, takže ma môžete podľa potreby kontaktovať a navštíviť. Moje konzultačné hodiny sa nezmenili. Všetky potrebné informácie nájdete v záložke špeciálny pedagóg.

Teším sa na spoluprácu s Vami!

 

                                                     Mgr. Miroslava Majerčíková

                                                     školská špeciálna pedagogička

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

 

Všetky informácie nájdete TU

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 

Všetky informácie nájdete TU

 

BOLI SME

 

VO VEĽKEJ BRITÁNII

 

LONDÝN, OXFORD ...

 

Všetky informácie nájdete TU

 

Fotogaléria

 

 

Ďakujeme

 

pánovi Stanislavovi Vrzalovi

za úpravu detského pieskoviska

v areáli ZŠ s MŠ Brusno.

Pieskovisko je hygienicky certifikované.

 

BIELA PASTELKA

 

POMÔŽTE S BIELOU PASTELKOU NEVIDIACIM

Na Slovensku žijú stovky ľudí, ktorí stratili zrak. Ich situácia nie je jednoduchá, pretože v ceste im stojí množstvo bariér – psychická záťaž, náročný prístup k informáciám, problém zamestnať sa, neprístupnosť prostredia. Váš príspevok do verejnej zbierky Biela pastelka posunie nevidiacich bližšie k ich každodenným víťazstvám nad týmito bariérami. Aj vďaka vášmu príspevku budeme môcť nevidiacim a slabozrakým pomáhať výučbou Braillovho písma, nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami či počítačom s hlasovým výstupom, nácvikom sebaobslužných činností, špecializovaným sociálnym poradenstvom a ďalšími službami.

 

Ak chcete pomôcť, kliknite TU

 

Biela pastelka - rozhlasový spot - kliknite TU

 

 

V rámci projektu "INKLÚZIOU PRE LEPŠIU ŠKOLU",

na našej základnej škole od decembra 2017 pôsobí

špeciálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

a sociálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

 

Testovali sme aj my - viac info nájdete TU

 

Naša škola bola vybratá

do pilotného testovania pohybových predpokladov

žiakov 1. ročníka základných škôl.

Sme jednou z troch vybraných škôl

v našom kraji

a z 25 vybraných ZŠ z celého Slovenska.

Termín: 12. 10. 2017 - ZŠ s MŠ Brusno

 

Základná škola s materskou školou Brusno, Školská 622/24, 976 62 Brusno

 

ZVEREJNENIE ZÁKAZKY

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Brusne zverejňuje zákazku:

Rekonštrukcia kotolne budova: Telocvičňa

 

V Brusne, 4.mája 2018

Informácia pre rodičov (aj deti) - voš detská

 

Všetko nájdete TU:

Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej

Povinnosti rodičov

Hedrin - účinný proti všiam

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

 

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku

2017/2018

 

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné:

  30. október 2018

  (utorok)

  31. október –

  2. november

  2018 

 

 

5. november 2018

  (pondelok)

 

Vianočné:

  21. december 2018

  (piatok)

23. december 2018

  – 7. január 2019

 

8. január  2019

(utorok)

 

Polročné:

  31. január 2019

  (štvrtok)

  1. február 2019

  (piatok)

  4. február 2019

  (pondelok)

 

Jarné:

Banskobystrický kraj

 

 

  1. marec 2019

  (piatok)

 

  4. marec –

  8. marec 2019

 

  11. marec 2019

  (pondelok)

Veľkonočné:

  17. apríl 2019

  (streda)

  18. apríl –

  23. apríl 2019

  24. apríl 2019

  (streda)

 

Letné:

  28. jún 2019

  (piatok)

  1. júl –

  31. august 2019

  2. september 2019

  (pondelok)

 

 

 

Prostredníctvom projektu

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

sme získali hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne.

 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Využívanie interaktívnej tabule skvalitní

 výchovno - vzdelávací proces.

Fotogalériu nájdete TU

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

 

Viac informácií nájdete TU