Vyučovanie od 8.3.2021

 

Vážení rodičia!
Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v obci, ako aj na základe konzultácie s Ministerstvom školstva a po dohovore so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že všetky deti materskej školy a žiaci 1. stupňa základnej školy budú od pondelka, 8. 3. 2021, naďalej pokračovať v prezenčnom vzdelávaní.
V pondelok je opäť potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršie ako 7 dní alebo platnú výnimku aspoň jedného z rodičov (ideálne obidvoch).

 

Čestné vyhlásenie obezinfekčnosti

 

 

ZMENA ROZVRHU OD 23. 11. 2020

 
 
 
 
 
 

Prijímacie skúšky (4.2.2021)

 
 

Zatvorenie telocvične (12. 10. 2020)

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 10. 2020 a vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu riaditeľ školy zatvára prevádzku telocvične pre verejnosť a žiakov do odvolania.
 

 
 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU