Milí rodičia budúcich prváčikov!

 

V záložke „špeciálny pedagóg“ som pre Vás vytvorila dokument s názvom Rečové predpoklady pre úspešné čítanie. Nájdete v ňom užitočné informácie týkajúce sa vytvárania počiatočných čitateľských a pisateľských zručností.

 

Mgr. Miroslava Majerčíková

školská špeciálna pedagogička

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2024

Karneval

Korčuľovanie v Brezne

Úhrada režijných poplatkov v školskej jedálni

Lucijný stolček

Mikuláš!

Olympiáda v anglickon jazyku

Vianočná besiedka

Čo sme sa naučili o Veľkej Británii

Zvyky a tradície Vianoc

Na sv. Barboru

Na sviatok sv. Kataríny

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Jazykový WocaBee šampionát

Deň materských škôl

Október – mesiac úcty k starším

Bystrický slávik

Sokoliari Majstra Vagana

Strašidelná párty na I. stupni

 Besiedka pre starých rodičov 

Farebný týždeň

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Dopravné ihrisko Žiar nad Hronom

Šarkaniáda

Biela pastelka

Výchovné poradenstvo

Dôležité informácie pre stravníkov od 1.9.2023

 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU