Prijímačky do športových tried
                            volejbal a futbal                           

I. kolo 30.5.2023 o 16:00 hod.
II. kolo 13.6.2023 o 16:00 hod.

Obsah prijímačiek: psychologické vyšetrenie a pohybové testovanie

Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Šišiaková
Tel.: 0915342057, mail: sisiakova.alexandra@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 

 

!!! Výberové konanie riaditeľa ZŠ !!!

 

 

 

 
 

 

Navšteva Horehronského múzea v Brezne

 

Ponožková výzva 2023

 

Majster Netopier  zo Spievankova

 

Poskytovanie dotácie na stravu od 01.05.2023

 

Exkurzia do planetária - Žiar nad Hronom (1. stupeň)

 

Prehliadky detí v prednese poézie a prózy

 
 

Lyžiarsky výcvik MŠ na Mýte pod Ďumbierom

 

Úspech našich strelcov

 

Karneval v materskej škole
 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

 

Karneval 14.2.2023

 
 
 
 
 
 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU