Kontakt

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Brusno
Adresa školy: Školská 622, Brusno 976 62

 

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo, tel. 048/4194369, 0911 338 969, alexander.sabo2@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,

tel. 0911 067 978, maria.urbjakubovie@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková,

tel. 0908 242 891, dsankova@gmail.com  

Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Lukáš Šmída, PhD.,

tel. 0910 902 868, smida.lukas@gmail.com

 

Zborovňa 1. stupeň - 048/41 94 509

Zborovňa 2. stupeň - 0911 380 646

Ekonómka školy - 048/41 94 398

Školská jedáleň - 048/41 94 507

 

Učitelia

Mgr. Katarína Garajová  garajova.katarina123@gmail.com 

Mgr. Iveta Gregorová  gregorova37@gmail.com

Mgr. Soňa Donovalová  sonadonovalova35@gmail.com

Mgr. Zuzana Píšiová  zuzana.pisiova@gmail.com

Mgr. Katarína Parobeková katka.parobekova@gmail.com

Mgr. Miriam Rašiová, PhD.  rasiova.skola@gmail.com

Mgr. Jana Koberová koberova.skola@gmail.com

Mgr. Jaroslav Šuba  jaroslav.suba@gmail.com

Mgr. Daniela Pikulová  dpikulova@gmail.com

Mgr. Lucia Košíková  kosikovadis@gmail.com

Mgr. Anna Vaníková  matika.vanikova@gmail.com

Mgr. Patrik Palider patrikpalider@gmail.com

PhDr. PaedDr. Mgr. Marek Veverka, MBA marekvev79@gmail.com

Mgr. Peter Klempa klempa.p@gmail.com

Mgr. Monika Flašková flaskova.skola@gmail.com

Patrik Pafko patrik.pafko11@gmail.com

Mgr. Kristína Magerová kristina.magerova@gmail.com

Bc. Juliána Dzurovčinová dzurovcinova_juliana@gmail.com

PaedDr. Miroslav Kučeřík miroslav.kucerik@gmail.com

Mgr. Miroslava Majerčíková mmajercikova@hotmail.com

Bc. Pavol Palačšák palascak.pavol@gmail.com

Mgr. Martin Kačír mato.kacir@gmail.com

Mgr. Alexandra Šišiaková alexandra.bukviarova4@gmail.com

 

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Anna Uhríková  anna.uhrikova2@gmail.com