Kontakt

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Brusno
Adresa školy: Školská 622, Brusno 976 62

 

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo, tel. 048/4194369, 0911 338 969, alexander.sabo2@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,

tel. 0911 067 978, maria.urbjakubovie@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková,

tel. 0908 242 891, dsankova@gmail.com  

Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Lukáš Šmída, PhD.,

tel. , smida.lukas@gmail.com

 

Zborovňa 1. stupeň - 048/41 94 509

Zborovňa 2. stupeň - 0911 380 646

Ekonómka školy - 048/41 94 398

Školská jedáleň - 048/41 94 507

 

Učitelia

Mgr. Katarína Garajová  garajova.katarina123@gmail.com 

Mgr. Iveta Gregorová  gregorova37@gmail.com

Mgr. Soňa Donovalová  ado.sperka@gmail.com

Mgr. Zuzana Píšiová  zuzana.pisiova@gmail.com

Mgr. Katarína Parobeková katka.parobekova@gmail.com

Mgr. Miriam Rašiová, PhD.  rasiova.miriam@gmail.com

Mgr. Jana Koberová janakober@gmail.com

Mgr. Jaroslav Šuba  jaroslav.suba@gmail.com

Mgr. Daniela Pikulová  dpikulova@gmail.com

Mgr. Lucia Košíková  lucia.kosikova2@gmail.com

Mgr. Anna Vaníková  anna.vanikova1@gmail.com

Mgr. Lucia Pagáčová  luciapagac@gmail.com

Mgr. Sandra Chamko Sziszáková s.sziszakova@gmail.com

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Anna Uhríková  anna.uhrikova2@gmail.com