Kontakt

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Brusno
Adresa školy: Školská 622, Brusno 976 62

 

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo, tel. 048/4194369, 0911 338 969, alexander.sabo2@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,

tel. 0911 067 978, maria.urbjakubovie@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková,

tel. 0908 242 891, dsankova@gmail.com

Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: Mgr. Alexandra Šišiaková

tel. 0915 342 057, sisiakova.alexandra@gmail.com

Zborovňa 1. stupeň - 048/41 94 509

Zborovňa 2. stupeň - 0911 380 646

Ekonómka školy - 048/41 94 398

Školská jedáleň - 048/41 94 507

 
Učitelia a asistenti učiteľa

Mgr. Katarína Garajová  garajova.katarina123@gmail.com

Mgr. Soňa Donovalová  sonadonovalova35@gmail.com

Mgr. Zuzana Píšiová  zuzana.pisiova@gmail.com

Mgr. Katarína Parobeková katka.parobekova@gmail.com

Mgr. Jana Koberová koberova.skola@gmail.com

Mgr. Jaroslav Šuba  jaroslav.suba@gmail.com

Mgr. Lucia Košíková  kosikovadis@gmail.com

Mgr. Patrik Palider patrikpalider@gmail.com

PhDr. PaedDr. Mgr. Marek Veverka, MBA marekvev79@gmail.com

Mgr. Peter Klempa klempa.p@gmail.com

Mgr. Monika Flašková flaskova.skola@gmail.com

Mgr. Kristína Magerová kristina.magerova@gmail.com

PaedDr. Miroslav Kučeřík miroslav.kucerik@gmail.com

Mgr. Miroslava Majerčíková mirmaj006@gmail.com

Mgr. Beata Turňová beatkaturnova@azet.sk

Mgr. Monika Turňová turn.monika@gmail.com

Mgr. Ján Vaník jancovanik@gmail.com

Mgr. Jana Majerčíková jmajerova@gmail.com

PaedDr. Radoslav Klinec radoklinec@hotmail.sk

Mgr. Tomáš Pivarči PhD. pivarci.tomas@gmail.com

Mgr. Terézia Rihová terka.rihova@gmail.com

Milena Grúberová

 
Výchovná poradkyňa

Mgr. Daniela Pikulová  dpikulova@gmail.com

 

 
Školský klub detí

Renata Hudáková rena.hudakova@centrum.sk

Katarína Morová Šuchaňová suchanova80@gmail.com

PaedDr. Stanislava Černáková stanislava.cernakova72@gmail.com