Kontakt

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Brusno
Adresa školy: Školská 622, Brusno 976 62

 

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Alexander Šabo, tel. 048/4194369, 0911 338 969,   a lexander.sabo2@gmail.com   

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie,

tel. 0911 067 978,   maria.urbjakubovie@gmail.com  

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková,

tel. 0908 242 891,  dsankova@gmail.com   

Zástupca riaditeľa školy pre CVČ: PaedDr. Lukáš Šmída, PhD.,

tel. 0910 902 868,    smida.lukas@gmail.com  

 

Zborovňa 1. stupeň - 048/41 94 509

Zborovňa 2. stupeň - 0911 380 646

Ekonómka školy - 048/41 94 398

Školská jedáleň - 048/41 94 507

 

Učitelia a asistenti učiteľa

Mgr. Katarína Garajová   garajova.katarina123@gmail.com 

Mgr. Katarína GarajováMgr. Ivana Štellerová

Mgr. Soňa Donovalová   sonadonovalova35@gmail.com 

Mgr. Zuzana Píšiová   zuzana.pisiova@gmail.com 

Mgr. Katarína Parobeková katka.parobekova@gmail.com

Mgr. Jana Koberová koberova.skola@gmail.com

Mgr. Jaroslav Šuba  jaroslav.suba@gmail.com

Mgr. Daniela Pikulová  dpikulova@gmail.com

Mgr. Lucia Košíková  kosikovadis@gmail.com

Mgr. Anna Vaníková  matika.vanikova@gmail.com

Mgr. Patrik Palider patrikpalider@gmail.com

PhDr. PaedDr. Mgr. Marek Veverka, MBA marekvev79@gmail.com

Mgr. Peter Klempa klempa.p@gmail.com

Mgr. Monika Flašková flaskova.skola@gmail.com

Mgr. Kristína Magerová kristina.magerova@gmail.com

PaedDr. Miroslav Kučeřík miroslav.kucerik@gmail.com

Mgr. Miroslava Majerčíková mmajercikova@hotmail.com

Mgr. Alexandra Šišiaková alexandra.bukviarova4@gmail.com

Mgr. Beata Turňová beatkaturnova@azet.sk

Mgr. Monika Turňová turn.monika@gmail.com

Mgr. Kristína Slopovská

Bc. Júlia Čermáková cermakovajulia@gmail.com

Mgr. Ján Vaník jancovanik@gmail.com

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Anna Uhríková  anna.uhrikova2@gmail.com

 

Školský klub detí

Milena Grúberová mlena@centrum.sk

Renata Hudáková rena.hudakova@centrum.sk

Katarína Morová Šuchaňová suchanova80@gmail.com

Mgr. Magdaléna Galatová