Riaditeľské listy 2019/2020

Milí žiaci,

touto cestou by som vás chcel upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec.

Keď sme pred mesiacom odchádzali zo školy, mali sme na chodbe jedno veľké stretnutie ohľadom učenia sa počas nasledujúcich dvoch týždňov. Boli stanovené jasné pravidlá a povinnosti z vašej strany ako aj zo strany vyučujúcich.

Málokto by vtedy povedal, že z dvoch týždňov bude možno 10 - 15 týždňov. Je to dlhá doba, náročná pre všetkých. Treba si však uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Toto obdobie nie je pre vás obdobím prázdnin, je to obdobie vyučovania, akurát v inej podobe, na akú sme boli doteraz zvyknutí.

Mám spätnú väzbu od vyučujúcich a na základe toho viem, že sú na našej škole žiaci, ktorí každý deň poctivo plnia všetky zadané úlohy a zodpovedne ich posielajú svojim učiteľom. Týchto žiakov chválim aspoň takto na diaľku. SUPER a vydržte v tom.

Ale je na našej škole skupina žiakov, ktorí nepochopili, že toto nie sú prázdniny. Neplníte si svoje povinnosti.  Asi sa spoliehate na vyhlásenie pána ministra školstva, že tento rok žiaci ,,neprepadnú“. Treba si ale uvedomiť aj ďalšiu časť jeho vety ,,ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, takémuto žiakovi je možné vo výnimočných prípadoch určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie“. Nechcem sa vyhrážať, ale chcem poprosiť najmä žiakov 9. ročníka, aby  začali zodpovedne pristupovať k plneniu úloh  a k vyučovaniu. Uvedomte si, že máte pred sebou prijímacie skúšky a stratené vedomosti vám môžu pri vstupe na stredné školy chýbať.

Ostatní žiaci, ktorí prázdninujete, uvedomte si, že v júni dostanete vysvedčenie!!!

Ešte chcem vyzvať žiakov, ktorí nemajú možnosť prístupu na internet, aby sa ozvali a individuálne sa dá všetko vyriešiť. Ale výhovorka typu nemám doma počítač alebo notebook neobstojí, nakoľko 99% z vás má mobily. Skúste ich použiť aj na niečo iné ako na chatovanie.

Na záver prajem všetkým pevné zdravie a dúfam, že sa čoskoro všetci spolu stretneme.

 

                                                            Mgr. Alexander Šabo, riaditeľ školy

Vážení rodičia,

tak ako som vás informoval na 1. rodičovskom združení  o pravidelnom zverejňovaní aktuálneho diania v našej škole,  zverejňujem 1. Riaditeľský list v školskom roku 2019/20.

  • Stravovanie žiakov športových tried - pre bližšie informácie kliknite SEM.
  • Odhlasovanie žiakov zo stravy: na základe Všeobecne záväzného nariadenia vydaného obcou je bežné odhlasovanie možné do 13:30 predchádzajúceho dňa, v prípade choroby do 08:00 v aktuálnom dni - pre bližšie informácie kliknite SEM. Škola pripravuje v najbližších dňoch možnosť prihlásenia/odhlásenia obedov stravy elektronicky cez  online aplikáciu. Bližšie informácie budú zverejnené začiatkom októbra.
  • Online bude možné sledovať aj ďalšie informácie, napr. rozvrh hodín, školské akcie, známky, domáce úlohy a pod.
  • Pre žiakov školy do 14 rokov pripravujeme autobusový zájazd na futbalové stretnutie Európskej ligy Slovan vs Wolverhampton. Zápas sa bude konať 24.10. 2019 od 19:00 hod.
  • Informácie o doprave mikrobusom:  z dôvodu neplnenia dohodnutých podmienok dodávateľom nového mikrobusu sa  ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie s dopravou žiakov. Predpokladaný termín dodania mikrobusu je 15. október.
  • Na škole prebieha zber papieru. Kontajner na papier je odstavený pred školským areálom. Budeme radi, ak prinesiete starý papier. Za získané financie môžeme kúpiť žiakom hygienické potreby alebo kancelársky papier na tlač rôznych pracovných listov. Zber bude ukončený 4. 10. 2019.
  • V mesiaci október (21. - 25. 10.) zrealizujeme projektové vyučovanie na tému „ Zdravý životný štýl“.  V tomto týždni sa budú všetky triedy na všetkých vyučovacích hodinách vzdelávať podľa témy a obsahu  „Zdravý životný štýl“ . O téme sa bude diskutovať, besedovať, vytvárať vlastné projekty. V prípade priaznivého počasia zorganizujeme pre žiakov 2. stupňa túru do okolia. 
  • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci VII. B a III. A triedy zúčastnia exkurzie do Brna.
  • Už od nepamäti je október mesiacom úcty k starším. V spolupráci s Domovom seniorov v Brusne si pripravia žiaci vystúpenie pre obyvateľov tohto zariadenia. Posedenia plánujeme aj so starými rodičmi.

 

                                                                            Mgr. Alexander Šabo