Riaditeľské listy 2019/2020

Vážení rodičia,

tak ako som vás informoval na 1. rodičovskom združení  o pravidelnom zverejňovaní aktuálneho diania v našej škole,  zverejňujem 1. Riaditeľský list v školskom roku 2019/20.

  • Stravovanie žiakov športových tried - pre bližšie informácie kliknite SEM.
  • Odhlasovanie žiakov zo stravy: na základe Všeobecne záväzného nariadenia vydaného obcou je bežné odhlasovanie možné do 13:30 predchádzajúceho dňa, v prípade choroby do 08:00 v aktuálnom dni - pre bližšie informácie kliknite SEM. Škola pripravuje v najbližších dňoch možnosť prihlásenia/odhlásenia obedov stravy elektronicky cez  online aplikáciu. Bližšie informácie budú zverejnené začiatkom októbra.
  • Online bude možné sledovať aj ďalšie informácie, napr. rozvrh hodín, školské akcie, známky, domáce úlohy a pod.
  • Pre žiakov školy do 14 rokov pripravujeme autobusový zájazd na futbalové stretnutie Európskej ligy Slovan vs Wolverhampton. Zápas sa bude konať 24.10. 2019 od 19:00 hod.
  • Informácie o doprave mikrobusom:  z dôvodu neplnenia dohodnutých podmienok dodávateľom nového mikrobusu sa  ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie s dopravou žiakov. Predpokladaný termín dodania mikrobusu je 15. október.
  • Na škole prebieha zber papieru. Kontajner na papier je odstavený pred školským areálom. Budeme radi, ak prinesiete starý papier. Za získané financie môžeme kúpiť žiakom hygienické potreby alebo kancelársky papier na tlač rôznych pracovných listov. Zber bude ukončený 4. 10. 2019.
  • V mesiaci október (21. - 25. 10.) zrealizujeme projektové vyučovanie na tému „ Zdravý životný štýl“.  V tomto týždni sa budú všetky triedy na všetkých vyučovacích hodinách vzdelávať podľa témy a obsahu  „Zdravý životný štýl“ . O téme sa bude diskutovať, besedovať, vytvárať vlastné projekty. V prípade priaznivého počasia zorganizujeme pre žiakov 2. stupňa túru do okolia. 
  • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci VII. B a III. A triedy zúčastnia exkurzie do Brna.
  • Už od nepamäti je október mesiacom úcty k starším. V spolupráci s Domovom seniorov v Brusne si pripravia žiaci vystúpenie pre obyvateľov tohto zariadenia. Posedenia plánujeme aj so starými rodičmi.

 

                                                                            Mgr. Alexander Šabo