Výchovný poradca

 

Kontaktné údaje:

Výchovná poradkyňa: Mgr. Daniela Pikulová

ZŠ s MŠ Brusno, Školská 622, 976 62 Brusno

e-mail: dpikulova@gmail.com

telefón: 0911 380 646 /zborovňa 2. stupeň/

konzultačné hodiny: pondelok 10:00 – 12:00, utorok 11:00 – 12:00

Konzultáciu Vás poprosím  vopred dohodnúť telefonicky, e-mailom, alebo cez edupage z dôvodu možných iných aktivít, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venujem. Ak Vám nevyhovujú uvedené konzultačné hodiny, je možné dohodnúť si termín aj mimo nich.

 


 

Základné informácie:

Činnosť výchovného poradcu možno zhrnúť do troch hlavných oblastí:

  1. Oblasť starostlivosti o osobnostný vývin žiaka;
  2.  Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, preventívne aktivity;
  3. Profesijná orientácia a výchova k voľbe povolania.