Základná škola Brusno

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2023/2024:

216 riadnych

 
I.A - 20 žiakov

II.A - 14 žiakov

II.B - 13 žiakov

III.A - 19 žiakov

IV.A - 16 žiakov

V.A - 15 žiakov

V.B - 13 žiakov

VI.A - 23 žiakov

VII.A - 12 žiakov

VII.B - 18 žiakov

VIII.A - 16 žiakov

VIII.B - 17 žiakov

IX.A - 21 žiakov