Základná škola Brusno

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2021/2022:

212 riadnych

 

 

I.A - 16 žiakov
               
II.A - 12 žiakov                          

III.A - 21 žiakov                           

IV.A - 16 žiakov
              
V.A - 16 žiakov

V.B - 17 žiakov

VI.A - 19 žiakov

 

VI.B - 17 žiakov

VII.A - 23 žiakov

VIII.A - 21 žiakov

IX.A - 16 žiakov

IX.B - 17 žiakov