Základná škola Brusno

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2020/2021:

214 riadnych

 

 

I.A - 12 žiakov
               
II.A - 22 žiakov                          

III.A - 17 žiakov                           

IV.A - 24 žiakov
              
V.A - 18 žiakov

V.B - 17 žiakov

VI.A - 23 žiakov

VII.A - 20 žiakov

VIII.A - 18 žiakov

VIII.B - 18 žiakov

IX.A - 14 žiakov

IX.B - 11 žiakov