Organizácia materskej školy 2020/2021

 

Naša materská škola využíva pri výchovno - vzdelávacej činnosti Školský vzdelávací program Krok za krokom celým rokom. Ako v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusnologopédom. Ďalej sme začali spoluprácu s Lesmi SR.

 

Deti sú rozdelené do tried -  hruštičková, jabĺčková, čerešničková, slivková  /podľa veku.


Hruštičková trieda:

Trieda 2-3 ročné deti

Učitelia: Mgr. Daniela Šanková / triedna učiteľka

             Mgr. Matej Parobek

Teo A., Eliška B., Oliver F., Maxim H., Tereza Ch., Samuel O., Natália O., Ema P., Nina P., Dean Jozef  P., Jakub S., Nina S., Timotej Š, Tereza Š., Sarah Š., Adela T., Andrej U.

 

Jabĺčková trieda:

Trieda 3-4 ročné deti

Učiteľky: Bc. Viktória Haviarová / triedna učiteľka

              Petra Sojková

Barbora B., Andrej Mikuláš Ď., Matteo G., Andrej H., Miloš J., Viktor K., Patrícia M., Samuel M., Maximilián M., Linda M., Dorota M., Eva P., Štefan R., Matej Š., Lukáš T.

 

Čerešničková trieda:

Trieda 4-5 ročné deti

Učiteľky : Mgr. Monika Tagajová / triedna učiteľka

               Danka Hudáková

Jakub B., Aneta B., Oliver C., Sebastián D., Veronika D., Adam D., Dominika F.,        Simona H., Nina Ch., Samuel Ch., Marek L., Tamara O., Michal P., Maik P., Tomáš P., Simona S., Matúš S., Jozef Š., Viktor Š., Olívia Š., Damián T., Sebastián T., Nela V., plus jedno dieťa

 

 

Slivková trieda:

Trieda 5-6 ročné deti

Učiteľky: Denisa Živická / triedna učiteľka

              Lucia Lacová

Michal B., Miroslav H., Alexander Ch., Veronika Ch., Michal K., Zoja K., Tomáš M., Adam M., Viktória N., Radan P., Matej P., Lucas P., Dário P. Kamila P., Sandra S., Oliver S., Lukáš S., Jozef Š., Jonatán Š., Slavomír Š., Samuel Š., Lenka T., Oliver V., Viktor V., Andrej Z.

 

VYJADRENIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Odbor epidemiológie

Všetky informácie nájdete TU