ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosť o prijatie do MŠ

Príloha 1

Príloha 2

 

Naši škôlkari na dopravnom ihrisku

Veselý deň s Hasičmi v MŠ

Rybári v našej materskej škole

Deň matiek

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

Popolvár

Vynášanie Moreny

Predškoláčik

Spoznávame vesmír

Knižnica

Príbeh talentovanej gymnastky

Pochovávanie basy

LYŽIARSKY VÝCVIK PREDŠKOLÁKOV

Lucijný stolček

Mikuláš!

Zvyky a tradície Vianoc

Na sv. Barboru

Na sviatok sv. Kataríny

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Deň materských škôl

Október – mesiac úcty k starším

Bystrický slávik

Sokoliari Majstra Vagana

Besiedka pre starých rodičov

Šarkaniáda

Návšteva v krojoch

Moja dedina

 

Organizácia materskej školy 2023/2024

 

Deti sú rozdelené do tried-  čerešničková, slivková, hruštičková, jabĺčková,  /podľa veku.

 

Jabĺčková trieda:

Trieda 2-3-4 ročné deti

Učiteľky: Danka Hudáková / triedna učiteľka

              Mgr. Juliána Čiefová

Richard B., Linda B., Oliver G., Denis H., Matyas H., Mia Ch., Adam K., Alžbeta K., Mia M., Tamara N., Hana N., Jakub Š., Samuel Š., Alex Š., Lukáš T., Tomáš T., Leonard U.

 

Čerešničková trieda:

Trieda 3-4 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Monika Rišová/ triedna učiteľka

              Mgr. Monika Kurtulíková

Zuzana B., Zuzana C., Dorota D., Zoja H., Kryštof H., Matyáš H., Matúš H., Marek Ch., Stela Mária K., Jasmina L., Ela L., Ella L., Adam N.,  Izabela R., Ema Š., Vanesa S.,  Rebeka Mária Š.,  Liliana Š., Alex T., Dávid Z.

 

Slivková trieda:

Trieda 4-5-6 ročné deti

Učiteľky: Denisa Živická/ triedna učiteľka

              Lucia Lacová

Martin B., Agáta B., Filip F., Zoja G., Adela G., Dominik G., Hana H., Eliška H., Matúš Ch., Peter J., Milan O., Mathias P., Lenka P., Emma Š., Samuel Š., Juraj Š., Eliška Š., Dominika Š.,  Viktor V. + jedno dieťa

 

Hruštičková trieda:

Trieda 5-6 ročné deti

Učiteľky : Mgr. Daniela Šanková/ triedna učiteľka

               Mgr. Matej Parobek

Teo A., Eliška B., Andrej Mikuláš Ď., Oliver F., Mário H., Maxim H.,  Tereza Ch., Diana L., Lea Lilien L., Jakub L.,  Maximilián M., Samuel O.,   Natália O., Ema P., Nina P., Jozef Dean P., Jakub S.,  Nina S., Teo S., Timotej Š., Tereza Š.,  Sarah Š., Andrej U.

 

 

VYJADRENIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Odbor epidemiológie

Všetky informácie nájdete TU