Prehliadky detí v prednese poézie a prózy

 

Lyžiarsky výcvik MŠ na Mýte pod Ďumbierom

Karneval v materskej škole

 

Mikuláš a vianočné trhy

Deň materských škôl

Prehliadka detí v prednese poézie a prózy ,,Predškoláčik“

Október – mesiac úcty k starším

Šarkaniáda

 

Organizácia materskej školy 2022/2023

 

Deti sú rozdelené do tried-  čerešničková, slivková, hruštičková, jabĺčková,  /podľa veku.

 

Čerešničková trieda:

Trieda 2-3 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Monika Kurtulíková / triedna učiteľka

              Simona Živická

Zuzana B., Zuzana C., Dorota D., Zoja H., Kryštof H., Matyáš H., Matúš H., Marek Ch., Stela Mária K., Jasmina L., Ela L., Ella L., Adam N.,  Ema Š., Vanesa S.,  Rebeka Mária Š.,  Liliana Š., Alex T., Dávid Z.

 

Slivková trieda:

Trieda 3-4 ročné deti

Učiteľky: Denisa Živická/ triedna učiteľka

              Lucia Lacová

Martin B., Agáta B., Filip F., Zoja G., Adela G., Hana H., Eliška H., Matúš Ch., Peter J., Martin K., Milan O., Mathias P., Lenka P., Emma Š., Samuel Š., Juraj Š., Dominika Š.,  Viktor V.

 

Hruštičková trieda:

Trieda 4-5 ročné deti

Učiteľky : Mgr. Daniela Šanková/ triedna učiteľka

               Mgr. Matej Parobek

Teo A., Eliška B., Oliver F., Mário H., Maxim H.,  Tereza Ch., Lea Lilien L., Jakub L.,  Samuel O.,   Natália O., Ema P., Nina P., Jozef Dean P., Jakub S.,  Nina S., Timotej Š., Tereza Š.,  Sarah Š., Andrej U.

 

Jabĺčková trieda:

Trieda 5-6 ročné deti

Učiteľky : Danka Hudáková / triedna učiteľka

               Mgr. Juliána Čiefová

Barbora B., Sebastián D., Adam D., Andrej Mikuláš Ď., Matteo G.,  Avery Patrícia H.,  Andrej H., Miloš J., Marek L., Patrícia M., Stella Viktória M., Samuel M., Maximilian M., Linda M., Dorota M., Julie N., Michal P., Eva P.,  Štefan R., Teo S., Matej Š.,  Lukáš T.,  Nela V., plus jedno dieťa

 

VYJADRENIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Odbor epidemiológie

Všetky informácie nájdete TU