Centrum voľného času

 
 
Pobytový tábor - 16. - 20. 8. 2021
- infotmácie a prihlášku nájdete TU
 
Letný volejbalový kemp - 12. - 16. 7. 2021
PRIHLASOVANIE NA KEMP JE MOŽNÉ DO 9.7.2021
- všetky informácie aj prihlášku nájdete TU

Letný futbalový tábor - 19. - 23. 7. 2021
 - všetky informácie aj prihlášku nájdete TU

Letná škola 2021 - 23. - 27. 8. 2021
- všetky informácie aj prihlášku nájdete TU


 
 

Poplatky za krúžky v mesiaci jún 2021

 
Prosíme rodičov o úhradu poplatkov za krúžkovú činnosť - futbal a volejbal ZŠ.
Zoznam detí spolu s variabilným symbolom nájdete tu.
 
Poplatok 4€ uhraďte prosím do 21.6.2021 na účet IBAN  SK63 0200 0000 0016 6693 6053. K platbe uveďte variabilný symbol a do poznámky uveďte meno dieťaťa.
 
Uhradené poplatky za krúžky, ktoré sa počas školského roka v dôsledku pandemickej situácie neotvorili, budú presunuté do ďalšieho školského roka.

14.6.2021 
PaedDr. Lukáš Šmída, PhD.
Zástupca riaditeľa CVČ

 

Realizácia krúžkovej činnosti od 1.6.2021


Na základe rozhodnutia vedenia CVČ v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami bude od 1.6.2021 spustená krúžková činnosť - krúžok volejbalu a krúžok futbalu (všetky kategórie ZŠ).

Poplatky za krúžky, ktoré boli uhradené na účet školy a jednotlivé krúžky neboli realizované, budú rodičom vrátené na účet.

 
31.5.2021
 
PaedDr. Lukáš Šmída, PhD.
Zástupca riaditeľa CVČ
 
 
 

OZNAM - spustenie krúžkov od 5.10.2020

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ


 

 

Udalosti

VK Brusno

Záujmové útvary

Dokumenty