Oznam pre rodičov

 

Aj v týždni od 25. januára  do 29. januára 2021 pokračuje vzdelávanie žiakov 1. aj 2. stupňa dištančnou formou.
1. polrok šk. roku 2020/2021 bude ukončený 31. januára 2021.
Známky budú uzatvorené do 27. januára.
Materskú školu a školský klub detí môžu naďalej navštevovať len deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožnil prácu z domu. 

 

 

Chémia – zmena rozvrhu

 

14.1.2021 dostanú na edupage všetky triedy nejakú dištančnú úlohu, nebudú mať online!!!!

Od 18.1.2021 platí nasledovné:
VII. A  - pondelok online hodina 10,10 - 10,50
VIII. A - pondelok online hodina 9,10 - 9,50
VIII. B - pondelok online hodina 12,10 - 12,50 /ZMENA!!!/
IX.A+IX.B - pondelok online hodina 8,10 - 8,50 /ZMENA!!!/

Vo štvrtok VII. A, VIII. A, VIII. B budú dostávať dištančné úlohy. Deviataci nič, lebo majú len 1x týždenne.


 

 

Vážení rodičia!

 

Na ministerskej stránke je zverejnený manuál Návrat do škôl 2021. Prvým krokom k obnoveniu vyučovania v škole je zistenie záujmu o prezenčné vzdelávanie. Dnes Vás bude e-mailom kontaktovať triedny učiteľ Vášho dieťaťa. Prosím Vás, vyjadrite svoj názor vypísaním a odoslaním dotazníka. Ďakujeme za spoluprácu!

 
 

Mikuláš v našej škôlke (7.12.2020)

 
 

Výška stravného na december 2020

 

ZMENA ROZVRHU OD 23. 11. 2020

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (17.11.2020)

 

Zatvorenie telocvične (12. 10. 2020)

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 10. 2020 a vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu riaditeľ školy zatvára prevádzku telocvične pre verejnosť a žiakov do odvolania.
 

 
 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU