OZNAM (16.9.2021)

 
Vážení rodičia,
od 13. 9. je možné komunikovať s triednymi učiteľmi ako aj ostatnými vyučujúcimi prostredníctvom Edupage. V časti žiadosti/vyhlásenia nájdete Vyhlásenie o bezpríznakovosti, Oznámenie o výnimke z karantény a Čestné vyhlásenie – samoodber.
Návod ako podať žiadosť/vyhlásenie v edupage, nájdete tu: 1, 2, 3
Ak zákonný zástupca poskytne vyhlásenia /oznámenia cez Edupage, už nie je nutné priniesť ho do školy v papierovej forme.

 
 

 Výška stravného – september 2021 

 

OZNAM

 
V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.
 
V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
 
Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,
2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 

 

 
Ponuka voľnočasových aktivít v šk. roku 2021/2022
Prihlášky potrebné odovzdať do 14.9.2021
Prihlášky potrebné odovzdať do 14.9.2021
 

 

Letná škola 2021

 

 

 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU