Debatiáda

19.04.2018 22:28

Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnila zábavno-vedomostná súťaž  „DEBATIÁDA“. Súťažili žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy, ktorí si po vyžrebovaní témy svojho príspevku mohli pripraviť osnovu svojho diskusného príspevku a následne vystúpili so svojim príspevkom. Žiaci 5.  až  7. ročníka mali na svoje vystúpenie 2 minúty a žiaci 8. a 9. ročníka mali „debatiť“ 3 minúty. Vystúpenie žiakov hodnotila 4-členná porota v zložení – p. učiteľ Michal Pavelka a zástupcovia  žiackeho parlamentu Stanislava Meľová, Miroslav Balco a Alexander Mistrík.  Súťaž dopadla vynikajúco. Žiaci prekvapili svojim vystupovaním, rétorikou, skvelými nápadmi, myšlienkami a svojimi názormi.   Výsledky našej súťaže sú nasledovné :

1. miesto Jakub Chromek, žiak VIII. B triedy s témou Matej Tóth a Karin Galbavá, žiačka VIII. A triedy s témou Moja obľúbená rozprávka

2. miesto obsadil Samuel Dlhoš, žiak IX. B triedy  s témou Život mimozemšťanov

3. miesto získala svojim príspevkom na tému Môžeme piť cez vyučovacie hodiny ?  Áno alebo nie ? žiačka VIII. B triedy Laura Vágnerová

Všetky príspevky boli zaujímavé a na ukážku vám  uvádzam ďalšie príspevky a ich aktérov :

Eliška Kočalková V. A Môj obľúbený spevák

Samuel Hohoš V. A Učíme sa písané písmo, nebolo by lepšie písať tlačeným písmom ?

Dorotka Dlhošová V. B Ako najlepšie využiť život ?

Adrián Lehocký V. B Zrušiť i a y v našich pravidlách ? Áno alebo nie ?

Lilly Poldauf VI. A Prečo si máme vážiť učiteľov ?

Matúš Mistrík VI. B Výhody a nevýhody žuvačiek

Michal Rusina VI. B 3 mesiace prázdnin – áno alebo nie ?

Tadeáš Zázrivec VII. A Máme radi Slovensko ?

Michal Studený VII. B Správanie žiakov v našej škole

David Hohoš VII. B Vo všetkých školách by mali žiaci učiteľom tykať

Adam Šuša VIII. A Ako využívam čas strávený s mobilom ?

Ďakujem všetkým zúčastneným a teším sa na ďalšie kolo tejto súťaže.

Mgr. Anna Vaníková