EXKURZIA ATLANTIS LEVICE A ENERGYLAND MOCHOVCE

12.11.2019 10:46

Exkurzie, ktorá bola zameraná na prírodovedno–vlastivedné vedomosti, sa zúčastnilo 42 žiakov 4. a 5. ročníka. Navštívili centrum Atlantis v Leviciach. Pre žiakov boli pripravené dva vzdelávacie programy zamerané na Dinosaurov a Vesmír. Oba programy boli doložené odborným výkladom, filmovou dokumentáciou a pomôckami. Žiakom bol vysvetlený život, správanie sa a úhyn dinosaurov, fungovanie planét, vesmírne zákony, pohyby telies vo vesmíre. Následne sa žiaci presunuli do herní, kde sa zoznámili s rôznymi hrami zameranými na fyziku, gravitáciu, magnetickú silu, logiku, optiku a pod.

Vzdelávací program trval 2 hodiny.

Druhou časťou exkurzie bola návšteva Jadrovej elektrárne v Mochovciach. Žiakom boli predstavené rôzne formy energie, ich výroba, spotreba a význam pre človeka. Odborný výklad a diskusia o vytváraní energie ich veľmi zaujali. Pre žiakov bol veľmi osožný film o vzniku sveta v 3D podobe a možnosť  vyskúšať si už overené vedomosti aj praxi v Energylande.

Fotogalériu nájdete TU