Exkurzia Železiarne Podbrezová

27.06.2018 19:54

Dňa 5. júna 2018 sme sa zúčastnili spolu s ôsmakmi našej školy exkurzie v Železiarňach v Podbrezovej. V rámci exkurzie sme navštívili futbalový štadión, hutnícke múzeum, ktoré mapuje históriu hutníctva v regióne, vznik podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. V súčasnosti sú sprístupnené dve expozície múzea – interná, ktorá popisuje na jednotlivých paneloch historické fakty dokumentované fotografiami, materiálmi a exponátmi ŽP a externá expozícia – ponúka pohľad na časti hutníckych strojov. V rámci Starého závodu sme navštívili Elektro oceliareň, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a kde sme videli v činnosti elektrickú oblúkovú pec, ktorá dokáže za jednu hodinu roztaviť až 60 ton kovového šrotu pri teplote 1620 stupňov Celzia. Počas exkurzie sme boli vybavení ochranným plášťom a prilbou.

p. uč. Ramaj, p. uč. Chamko Sziszáková

Fotogalériu nájdete TU