Grantový program Dôvera

09.09.2020 05:29

Materská škola získala a realizuje projekt:
Zdravé nôžky - pocitový chodník.
Projekt je podporený
Zdravotnou poisťovňou Dôvera
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.