Hviezdoslavov Kubín

22.02.2019 10:33

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY -  ŠKOLSKÉ KOLO  5. 2. 2019

 

Do súťaže sa zapojili žiaci: Romana Klimentová - 5. a, Tereza Privrelová – 5. a, Stanislava Meľová – 7. a,  Lea Sládeková – 7. a,  Nina Mária Máliková – 7. a, Tobias Brúder – 7. a, Sofia Šelestová – 7. b, Tamara Dlhošová – 7. b, Dominika Dugátová – 7. b, Kiara Krajčírová – 8. b, Silvia Sokolová   - 9. a,  Eliška Kočalková – 6. a, Daniela Padúchová – 8. b, Veronika  Kočalková – 9. a        

 

Víťazi:

 

 II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka

Próza                                                                   Poézia    

 1. miesto – Eliška Kočalková – 6. a         1. miesto – Romana Klimentová - 5. a

 

III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka

Próza                                                                     Poézia    

 1. miesto – Veronika  Kočalková – 9. a    1. miesto – Silvia Sokolová   - 9. a

 

Žiačky - Eliška Kočalková – 6. a, Veronika  Kočalková – 9. a, Silvia Sokolová   - 9. a

postúpili do okresného kola.

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY -  OKRESNÉ KOLO  14. 2. 2019

 

Žiačky - Eliška Kočalková – 6. a, Veronika  Kočalková – 9. a, Silvia Sokolová   - 9. a

nás reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa konalo 14. februára 2019 na ZŠ Pieninská 27 v Banskej Bystrici.

Žiačky Eliška Kočalková a Veronika Kočalková dostali diplom a za úspešné zvládnutie Okresného kola 65. HVIEZDOSLAVOVHO  KUBÍNA postupujú do Regionálneho kola.

GRATULUJEME!

Fotogalériu nájdete TU