Ľupčiansky čitárik

06.06.2019 13:29

Dňa 29. 5. 2019 sme sa zúčastnili regionálnej súťaže v čítaní Ľupčiansky čitárik. Našu školu reprezentovali Johanka Chromeková (3. A) a Sinom Krenn (4. A). Samotná súťaž prebiehala v štyroch kategóriách a žiaci boli hodnotení v dvoch oblastiach: technika čítania a čitateľská gramotnosť. Hodnotila sa napríklad správnosť a plynulosť čítania, výslovnosť, intonácia. V čitateľskej gramotnosti museli žiaci vypracovať zadané úlohy k pripravenému textu. Naši žiaci získali výborné umiestnenia. Johanka Chromeková sa vo svojej kategórii umiestnila na 3. mieste. Simon Krenn vo svojej kategórii zvíťazil a dokonca získal titul „ABSOLÚTNY ĽUPČIANSKY ČITÁRIK“. Žiaci získali krásne knihy a diplomy. Johanke a Simonovi gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

                                                                                              

Mgr. Katarína Parobeková

Fotogalériu nájdtete TU