Matematické súťaže

08.03.2018 20:27

Matematické súťaže.

Všetkovedko.

10 žiaci 5. ročníka sa zapojili do korešpondenčnej súťaže Všetkovedko. Naši piataci sú veľmi šikovní a to dokázali aj na výsledkoch tejto súťaže.  Najúspešnejšia  je Eliška Kočalková z 5. A, ktorá obsadila 16 miesto v rámci Slovenskej republiky vo svojej kategórii. Titul Všetkovedka získala Michaela Kánová, Sebastián Sylvestr a Matej Chromek z 5. B triedy. Všetkovedkovými učňami sa stali ostatní zúčastnení žiaci 5. ročníka – Jakub Baláž, Matej Zázrivec, Samuel Hohoš, Veronika Fiamová, Dominik Kurňava.

Expert.

Žiaci 6. až 9. ročníka sa zúčastnili matematickej korešpondenčnej súťaže EXPERT. Najlepšie výsledky a titul TOP EXPERT našej školy získala Dominika Dugátová zo 6. B triedy. Dominika obsadila 31. miesto ročníka sto v rámci celej Slovenskej republiky. Súťaže sa zúčastnili  4 žiaci 6. ročníka, 3 žiaci 7. ročníka, 8 žiakov 8.ročníka  a 7 žiakov  9. ročníka. Diplom Experta v oblasti Mozgolamy získali Zuzana Vlčeková, Ema Tomková z 8. B triedy, Veronika Kočalková z 8. A triedy,  v téme Svetobežník diplom získala  Petronela Kočická a titul z témy Tajomstvá prírody zo 6. A triedy Stanislava Meľová.

Ďakujeme rodičovskému združeniu za podporu našich talentov, všetkým zapojeným žiakom za ich aktívny a vzorný prístup a tešíme sa na ďalšie matematické súťaže.

Mgr. Anna Vaníková