Návšteva Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

16.10.2018 12:23

Dňa 26.septembra 2018, pri príležitosti dňa Európskych jazykov, trieda IX.B navštívila Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa dvoch vyučovacích hodín venovaných výučbe španielskeho a čínskeho jazyka. Žiaci mali možnosť naučiť sa pár slov v daných jazykoch, napísať svoje meno v čínskych znakoch a položiť otázky vyučujúcim, lektorom cudzích jazykov a študentom daného gymnázia.