Olympijský športový deň

30.05.2018 22:15

Olympijský športový deň

ZŠ s MŠ Brusno každý rok organizuje významnú športovú udalosť. Tohtoročný Olympijský športový deň sa konal 24. mája a bol spojený s účasťou Tomáša Surového. Deti sa zišli v telocvični. Podujatie otvoril Imrich Kolpák, moderátor akcie a privítal významného hosťa. Nasledoval dokumentárny film „Osobnosti regiónu“, ktorý nám priblížil život Tomáša Surového. Potom nasledovala beseda. Žiaci kládli otázky, hokejista odpovedal a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Stretnutie ukončila autogramiáda.

Druhú časť tvorili súťaže pre žiakov 1. a 2. stupňa, ktorých cieľom bolo pozitívne ovplyvniť telesný, funkčný a pohybový vývin žiaka, formovať psychické, morálne vlastnosti jeho osobnosti, budovať priateľské vzťahy v duchu fair-play. Žiaci prvého stupňa súperili v súťažiach šikovnosti – preťahovanie lanom, prekážková dráha na kolobežke, prekážková dráha cez lavičky a tunel, hod do koša. Všetci súťažiaci po splnení stanovených disciplín boli odmenení sladkou cenou a medailou.

Žiaci druhého stupňa boli zameraní na atletiku. Štartovali 4-členné družstvá žiakov a žiačok v štafete 4 x l kolo, v skoku do diaľky a v behu na 50 m. Obdivovali sme ich bojovnosť, disciplínu, aktivitu. Pred dvanástou hodinou sme sa všetci streli v telocvični a PaedDr. Miroslav Kučeřík vyhlásil výsledky a odovzdal ceny.

Výsledky:

Miesto   Dievčatá „A“         Dievčatá „B“         Chlapci „A“           Chlapci „B“

1.           7. a                         8. b                         8. a                      8. b

2.           8. a                         7. b                         7. a                      7. b

3.           5. a, 6. a                 6. b                         6. a                       6. b

4.           -                              5. b                         5. a                      5. b

Tohtoročný Olympijský športový deň sa vydaril po všetkých stránkach.

Fotogalériu nájdete TU