Poznávame krásy nášho regiónu - Ľupčiansky hrad

06.05.2019 21:44

Poznávame krásy nášho regiónu.

Pedagogicko-organizačné pokyny aj v školskom roku 2018/2019 odporúčajú častejšie využívať v rámci predmetovej komisie spoločenskovednej, najmä v rámci predmetu dejepis vyučovaciu metódu - exkurziu a navštevovať pamätné miesta na Slovensku, ktoré sú spojené s významnými udalosťami a osobnosťami našich národných dejín. Cieľom iniciatívy je prispieť k rozvoju zdravého národného povedomia žiakov. Zároveň sa tým umožní priamy živý kontakt s históriou, prepájajúci teoretické poznatky s ich stvárnením v reálnom svete.

Dňa 30. apríla 2019 žiaci 8. ročníka navštívili Ľupčiansky hrad. Nachádza sa v údolí Hrona, priamo nad obcou Slovenská Ľupča. Je postavený na juhovýchodnom okraji Starohorských vrchov v nadmorskej výške cca 440 m n. m. Hrad s názvom Liptza sa písomne spomína v roku 1250 a vznikol na mieste staršieho hradiska po vpáde Mongolov (1241).

Žiaci videli zaujímavosti

  • na hornom hrade sa nachádza do skalného brala vysekaná studňa s hĺbkou             62 metrov, z ktorej vedie úniková chodba mimo hradieb,
  • na hornom nádvorí sa nachádzajú dva bohato zdobené kamenné portály,
  • v hornom podlaží hradu sa nachádza hradná kaplnka s freskovou výzdobou a sakristia s bohato maľovaným dreveným stropom,
  • dolné nádvorie zdobí tzv. Korvínova lipa s odhadovaným vekom vyše 700 rokov, čím patrí medzi najstaršie lipy v strednej Európe,
  • nachádzajú sa tu originály sôch z roku 1725 pochádzajúce z morového stĺpu              z námestia  v Slovenskej Ľupči.                                                      Mgr. L. Košíková

Fotogalériu nájdete TU