Prednáška - "Boj proti drogám"

25.01.2019 12:39

Dňa 16. januára 2019 sa uskutočnila na našej škole prednáška spojená s besedou na tému „Boj proti drogám“. Do našej školy zavítala lekárka MUDr. Gabriela Rakická z Banskej Bystrice. Na jej prednáške sa zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Prednáška bola o závislostiach na drogách, alkohole, gemblerstve. Počas besedy si žiaci vyskúšali aj tzv. opité okuliare, ktoré po nasadení indikovali, čo človek pociťuje v opilosti hlavne pri chôdzi. Najviac sa nám páčilo, že pani doktorka hovorila o tejto problematike jednoducho, ale zároveň zaujímavo. Postupne sa dostala aj k jednotlivým drogám a ich účinkom, ako sú napríklad marihuana, heroín, kokaín, LSD a veľa ďalších. Jej cieľom bolo odradiť nás od užívania omamných látok a zároveň si uvedomiť, čo všetko zlé môžu človeku spôsobiť.

RNDr. PaedDr. Mgr. Martin Ramaj,

koordinátor protidrogovej prevencie ZŠ