Protidrogová prevencia - prednáška pre žiakov II. stupňa

20.10.2016 19:45

Dňa 17. októbra 2016 sa všetci žiaci druhého stupňa zúčastnili interaktívnej prednášky zameranej na protidrogovú prevenciu organizovanú občianskym združením Slovensko bez drog.

Počas prednášky bolo deťom vysvetlené a diskutovalo sa s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine. Na prednáškach sa diskutovalo aj o témach, ako je používanie drog v zdravotníctve a o tom, prečo je v poriadku používať morfium (heroin) či marihuanu pri obrovských bolestiach pacienta pri nejakom zranení a prečo nie je v poriadku dať si dávku heroinu alebo marihuany, keď sa niekto nudí alebo je smutný. Toto mnohým žiakom a študentom vôbec nie je jasné. Rovnako sme sa všetci zhodli na tom, že riešením akéhokoľvek problému nie je vziať si drogu, ale snažiť sa problém vyriešiť.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.slovenskobezdrog.sk