Regionálna súťaž v jesennom aranžovaní, Výstava - Jeseň v záhrade

06.11.2016 20:36

V jesenných dňoch sa v našej obci uskutočnila výstava Jeseň v záhrade. Súčasťou tejto krásnej výstavy bola aj výstava výtvarných prác žiakov našej školy a výstavka aranžovania našich žiakov. Práce žiakov hodnotili návštevníci výstavy. Poradie tvorivých prác našich žiakov bolo  nasledovné :
1. miesto práca žiakov 5. B triedy Tamara Dlhošová, Dominika Dugátová, Simona Kováčová, Janka Sokolová, Sofia Šelestová
2. miesto Ema Tomková   7. B
3. miesto Ivan Koválik  7. A
4. miesto Matej Chromek  4. A
5. miesto Alica Krajčírová  4. A

   
Aranžérske a výtvarné práce boli návštevníkmi výstavy vysoko hodnotené. Poďakovanie patrí všetkým žiakom i pánom učiteľom, ktorí sa pričinili o vzornú reprezentáciu  školy.
 
VEĽKÝ  ÚSPECH
 
Vo štvrtok 4. novembra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili regionálnej súťaže v jesennom aranžovaní žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v Banskej Bystrici.
Súťaže sa zúčastnili v 1. kategórii Dominika Dugátová 5. B trieda a Lilly Poldauf  5. A  trieda a v 2.  kategórii Ivan Koválik  7. A trieda a Ema Tomková  7. B trieda
Emka Tomková získala svojou prácou Cenu mesta Banskej Bystrice v 2. kategórii žiakov 7. - 9. ročníka a paralelných ročníkov OGY. Jej práca bola hodnotená ako najlepšia práca v tejto kategórii. Porota hodnotila techniku, estetický dojem a originalitu.
Emke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy i obce !
Pozrite si niekoľko obrázkov z tejto akcie.
 

Mgr. Anna Vaníková