Vybíjaná - mladšie žiačky - obvodné kolo - 20.1.2016

07.02.2016 15:29

Dňa 20.1.2016 sa mladšie žiačky zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej v Banskej Bystrici, kde obsadili 4.miesto.
Zučastnené školy:  ZŠ Gaštanová (Podlavice), ZŠ Badín, ZŠ Slovenská Ľupča, ZŠ Brusno.
Ďakujeme všetkým hráčkam za reprezentáciu školy.


Ing. Ondrej Záchenský PhD. - tréner


Súpiska
Súťaž: Vybíjaná žiačok
Kolo : Obvodné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
1 Huťková Kristína
2 Huťová Natália
3 Kajdová Ľubica
4 Krajčírová Chiara
5 Macáková Barbara
6 Macáková Bianka
7 Petrová Laura
8 Piklová Nina
9 Tomková Ema
10 Vlčeková Alexandra
11 Vlčeková Zuzana
12 Zemanová Simona