Záložka do knihy spája školy

26.10.2016 18:28

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

a

Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016

7. ročník česko-slovenského projektu

pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

 

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvorili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame, a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky. Výmena záložiek môžu slúžiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu.

Priebeh česko-slovenského projektu:

Výroba záložiek

Žiaci vyrábali záložky rozmanitých tvarov a s využitím rozličných techník na určenú tohoročnú tému Čítam, čítaš, čítame počas vyučovania a podľa svojich schopností, možností a veku pod vedením vyučujúcich výtvarnej výchovy PhDr. Michala Pavelku a Mgr. Petra Klempu.

Výmena záložiek

Vyrobené záložky sme si vymenili so ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6. Od tejto školy sme dostali aj darček – knihu poviedok, ktorú vytvorili žiaci 7. ročníka.

 

Prínos česko-slovenského projektu

Projekt považujeme za veľmi vydarený. Vďaka nemu môžeme spoznávať kultúru, zvyky i životný štýl žiakov z Českej republiky. Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania. Pre žiaka to bola možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom štáte. Veríme, že výroba záložiek prispela k rozvoju tvorivosti žiakov a upevnila ich vzťah k čítaniu kníh.

Mgr. L. Košíková

Fotogalériu nájdete TU