ZŠ s MŠ Nemecká

ZŠ s MŠ Nemecká, Školská 35, 976 97 Nemecká

E-mail: nemeckadodo@centrum.sk

Web: www.zsnemecka.edupage.sk