Prírodovedná exkurzia

05.06.2016 21:42

Dňa 30.5.2016 sa žiaci 8.A, 8.B, 9.A a 9.B triedy zúčastnili prírodovednej exkurzie so zameraním na geológiu. Navštívili sme dve lokality – náučný chodník Šomoška v Cerovej vrchovine a náučný chodník Drienčanský kras v Revúckej vrchovine .

 Národná prírodná rezervácia Šomoška je jedinečná deväť  metrovým čadičovým vodopádom, ktorý je tvorený 5 a 6-bokými  hranolmi stuhnutej lávy. Cestou sme okrem množstva obojživelníkov   a  plazov mohli sledovať pozostatky mora  (pieskovcové sedimenty), ktoré sa na Slovensku vyskytovalo naposledy v období  treťohôr, kamenné more vzniknuté postupným zvetrávaním čadiča a nakoniec  hrad Šomoška.

Na druhej lokalite v blízkosti nádrže Teplý vrch sme videli krasový reliéf. Dažďová voda na vápenci vymodelovala škrapy, závrty a pod zemským povrchom jaskyne.

Fotogalériu nájdete TU