VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

2 ročník

Dátum: 06.09.2023 | Vložil: Nespokojný rodič

Môžem sa opýtať prečo boli všetci druhaci spojený na náboženstve ( kde moje dieťa sedelo na zemi) moja dcéra plakala že nemá kde sedieť ako je možné ? Že v triede je tak veľa žiakov … nerozumiem prečo sú spojený … dúfam že na rodičovskom združení dostaneme vysvetlenie

Re:2 ročník

Dátum: 07.09.2023 | Vložil: Mgr. Alexander Šabo - riaditeľ.

Dobrý deň.
K otázke "nerozumiem prečo sú spojení ? "
Odpoveď. Nižšie citácia vyhlášky.
Vyhláška č. 223/2022 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole.
"Na vyučovanie vyučovacích predmetov náboženská výchova a etická výchova sa trieda rozdeľuje na skupiny. Jedna skupina má najviac 20 žiakov. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rôznych ročníkov. Voľbu príslušného vyučovacieho predmetu nie je možné v priebehu školského roka zmeniť "

K problému, že Vaše dieťa sedelo na zemi: Bol som s pánom farárom. Potvrdil informáciu, že niektoré deti sedeli na zemi. Bola to 1. hodina, keď organizácia vyučovania a aj rozdelenie učební nie je definitívne. To znamená, že od ďalšej hodiny náboženstva, sa deti budú vyučovať v takej učebni, aby boli naplnené všetky podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Ďakujem za otázku.

Kružliak

Dátum: 25.08.2023 | Vložil: Matej

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať či je možné prestúpiť z triedy nešportovej do triedy športovej.

Re:Kružliak

Dátum: 28.08.2023 | Vložil: Mária Urbančoková Jakubovie, ZRŠ

Dobrý deň,
prosím, o ktorom ročníku sa presne bavíme? Môžete zatelefonovať a dohodneme sa.
S pozdravom Urbančoková Jakubovie

Pridať nový príspevok