Vianočné trhy v obci Brusno

19.12.2018 20:46
Dňa 6. decembra 2018 sa naši žiaci zapojili do tradičných Vianočných trhov v našej obci. Akcia je veľmi obľúbená. Žiaci vyrábajú so svojimi pánmi učiteľmi výrobky a na trhoch ich predávajú. Tento projekt využíva prvky finančnej gramotnosti, pričom žiaci pociťujú praktické skúsenosti s podnikaním a financiami.

Výťažok z predaja výrobkov bol použitý v tomto roku pre najaktívnejšie triedy na čiastočné pokrytie nákladov a na nákup svetielok na vianočný stromček v našej škole.