Fotky školy - 2019/2020

Dopravné ihrisko - Žiar nad Hronom

Ľupčiansky čitárik

Jarný beh Brusnom

Návšteva Domu seniorov Hronov

Exkurzia Slovenská Ľupča

Úspech našich žiakov na Geografickej olympiáde

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo Biologickej olympiády – kat. C, projektová časť

Okresné kolo - volejbal žiačky - 1. miesto

Novoročný turnaj v stolnom tenise

Múzeum máp Kynceľová - 4. A

Plavecký kurz Bystrá - 3. A, 4. A

Jeseň na 1. stupni ZŠ

LONDÝN, OXFORD...

Návšteva Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Exkurzia Brno - 2.A a 8.B trieda

Špania Dolina - 2.A trieda

Aranžovanie

Pasovanie prvákov 2018

Projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Regionálny operačný program REKONŠTRUKCIA ZŠ S MŠ BRUSNO 2010/2011