Fotky školy - 2019/2020

Futbalový turnaj

Ponožková výzva

Geografická olympiáda

Lyžiarsky kurz 2019/2020 - SKI Jasenská dolina

EXKURZIA ATLANTIS LEVICE A ENERGYLAND MOCHOVCE

Jednodňový jesenný tábor Energoland Mochovce

Zápas Európskej ligy Slovan Bratislava- Wolverhampton

Ľupčiansky čitárik

LONDÝN, OXFORD...

Projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Regionálny operačný program REKONŠTRUKCIA ZŠ S MŠ BRUSNO 2010/2011