Fotky škôlky

Karneval v našej škôlke (10.2.2021)

Mikuláš v našej škôlke (7.12.2020)

Rozlúčka predškolákov

Predškoláčik

Lyžiarsky výcvik Krpáčovo 2020

Štedrovečerný obed

Medové raňajky

Besiedka pre starých rodičov

Bystrický slávik

Šarkaniáda

Rozlúčka predškolákov

Lesná pedagogika