Faktúry

 

Faktúry 2011

Faktúry 2012

Faktúry 2013

Faktúry 2014

 Faktúry 2015

 Faktúry 2016

Faktúry 2017

Faktúry 2018

 Faktúry 2019

Faktúry 2020

Faktúry január 2020

Faktúry február 2020

Faktúry marec 2020

Faktúry apríl 2020

Faktúry máj 2020

Faktúry jún 2020

Faktúry júl 2020

Faktúry august 2020

Faktúry september 2020

 Faktúry október 2020

Faktúry november 2020

Faktúry december 2020

Faktúry 2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Brusno

 

Faktúry 2021

 

Faktúry január 2021

Faktúry február 2021

Faktúry marec 2021

Faktúry apríl 2021

Faktúry máj 2021

 Faktúry január - máj 2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Brusno

Faktúry jún 2021

Faktúry júl 2021 Faktúry júl 2021

Faktúry august 2021

Faktúry september 2021

Faktúry október 2021

Faktúry november 2021

 Faktúry december 2021

 Faktúry jún - december 2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Brusno

 

Faktúry 2022 

 

Faktúry január 2022

Faktúry február 2022

Faktúry marec 2022

Faktúry január - marec 2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Brusno

Faktúry apríl 2022

Faktúry školská jedáleň apríl 2022.pdf

Faktúry máj 2022

Faktúry jún 2022

Faktúry školská jedáleň máj

Faktúry školská jedáleň jún

Faktúry júl 2022

Faktúry august 2022

Faktúry školská jedáleň júl

Faktúry september 2022

Faktúry školská jedáleň september

Faktúry október 2022

Faktúry školská jedáleň október

Faktúry november 2022

Faktúry školská jedáleň november

Faktúry školská jedáleň december

Faktúry december 2022

 

Faktúry 2023

Faktúry január 2023

Faktúry február 2023

Faktúry merec 2023

Faktúry apríl 2023

Faktúry školská jedáleň január 2023

Faktúry školská jedáleň február 2023 

Faktúry školská jedáleň marec 2023

Faktúry školská jedáleň apríl 2023 

Faktúry školská jedáleň máj 2023

Faktúry máj 2023

Faktúry jún 2023

Faktúry júl 2023

Faktúry august 2023

Faktúry školská jedáleň jún 2023

Faktúry školská jedáleň júl 2023

Faktúry školská jedáleň september 2023

Faktúry september 2023

Faktúry školská jedáleň október 2023

Faktúry október 2023

Faktúry november 2023

Faktúry december 2023

Faktúry školská jedáleň november 2023

Faktúry školská jedáleň december 2023

 

Faktúry 2024

Faktúry január 2024

Faktúry školská jedáleň január 2024

 Faktúry február 2024 

Faktúry marec 2024

Faktúry školská jedáleň február 2024

Faktúry školská jedáleň marec 2024

Faktúry apríl 2024