Zmluvy

 

Podľa zákona 546/2010 o povinnosti zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky uzavreté po 1. 1. 2011

 

6.2.2011      Zmluva č.2/2011-01 , č.2/2011-02 , č.2/2011-03  

Licenčná zmluva na využívanie softwarového produktu

 

16.2.2011      Zmluva č.1/2011-01 , č.1/2011-02, č.1/2011-03   

O zapožičaní nebytového priestoru

 

20.5.2011      Zmluva č.3/2011-01 , č.3/2011-02 , č.3/2011-03

Zmluva o kúpe umelého trávnika  

 

 

ROK 2014

Zmluva č_5 o poskytnutí dotácie
Zmluva č_6 Mandátna zmluva
Zmluva č_7 o prenájme telocvične

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Mandátna zmluva PayLessC 0

Slovenské elektrárne

Poistná zmluva 2014

Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Zmluva o dielo č.1014-1ZŠ-2014

 

ROK 2015

Mandátna_zmluva
Pracovná Zdravotná Služba

Rámcová zmluva

Mandátna zmluva jún 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1

Zmluva o nájme 2015

Zmluva ILLE o servisnej službe

Poistná zmluva 1_2015
Poistná zmluva 2_2015

Licenčná zmluva
Príkazná zmluva1

 

ROK 2016

Kúpna zmluva O2
Mandátna zmluva PP
Mandátna zmluva VEO
Zmluva o dielo 1_2016

Mandátna zmluva 4
Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Darovacia zmluva
Zmluva o inzercii 281160146
Zmluva o inzercii 281160148

Zmluva o servisnej službe

 

ROK 2017

Licenčná zmluva - Vema
Poistná zmluva 6018509
Zmluva - právne služby 352_2016
Zmluva - projekt EDUCATE Slovakia
Zmluva - služba Mobilný internet
Zmluva o nájme doprav_prostriedku

Mandátna zmluva 1_2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1_2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2_2017

Darovacia zmluva č.30_2017
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
Zmluva o poskytovaní servisných služieb

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o nájme 03_2017Zmluva o dielo 1_2017

Poistenie zodp_za skodu
Zmluva o poskytnutí NFP 2017

BB Heating 15_12_2017
Hromadná licenčná zmluva 1
Licenčná zmluva 2017 1
Zmluva FP - vzdelávanie detí

Mandátna zmluva_CVČ
Zmluva o nájme nebytových priestorov_2

 

ROK 2018

Dodatok č.1 k Zmluve č.15_09_2006
Zmluva o dielo

Zmluva_služby pri riadení projektu z výzvy

Mandátna zmluva_N

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1_2018

Zmluva o kontrolnej cinnosti

Dohoda o nájme byt priestorov 02_2010
Dohoda o nájme nebyt priestorov 01_2009
Dohoda o nájme nebyt priestorov 01_2013

Darovacia zmluva č_43_2018
Mandátne zmluva 07_2018
Zmluva o poskytnuti fin_pr na vzd_deti
Zmluva o sprac_os_udajov

ZŠ Brusno telocvičňa2

Darovacia zmluva o prevode vlastn_hnut_majetku

Kúpna zmluva na dodávky OV_ZEL
Licenčná zmluva Soft_Gl

Zmluva_dodatok prenájom rohoží

Mandátna zmluva 12_2018

Zmluva o nájme nebyt_priestorov JŠ

Zmluva_zber a odvoz odpadu

Zmluva č.ZO_2018A18105
Zmluva o spolupráci a podpore-Dajme spolu gól

Licenčná zmluva 11_2018

Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Zmluva o nájme nebyt_priestorov 04_2018
Zmluva o poskytnutí dotácie Šport 2018

 

ROK 2019

Zmluva o PG_praxi
Zmluva_fin_prostriedky_vzdel_deti

Urazove poistenie ziakov 11_12958
Urazove poistenie ziakov 11_12959

Mandatna zmluva 01012019
Zmluva o najme dopr_prostriedku

Hromadna licencna zmluva

Zmluva o poskytnuti fin_prispevku

Zmluva o poskytnutí služby 250219

Zmluva o dielo č.1_2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku REGIÓNY 13052019

Zmluva o združenej dodávke plynu 22052019

Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí služby z 250219

Darovacia zmluva č.37_2019

Darovacia zmluva č.39_2019

Hromadná_licenčná zmluva VP_19_25395

Zmluva o poskytnutí výhod Magenta Telecom

Zmluva o nájme nebyt_pr 2019_2309

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebyt_pr 1_2019 z 01032019

Darovacia zmluva_Športová akadémia M. Tótha
Mandátna zmluva 01012019

Licenčná zmluva 20122019

 

ROK 2020

Zmluva 01012020 o nájme dopr.prostriedku

Zálohová umluva AITEC 02012020

Zmluva č.2/2020 Servis správy registratúry

Súhrnný návrh poistnej zmluvy 24062020

Rámcová zmluva ŠEVT 02072020

Zmluva_Dajme spolu gól

Zmluva o poskytovaní služby 202006564

Zmluva o dielo 14082020

Dodatok ku zmluve ZUS prenájom 28082020

Zmluva AITEC 16092020

Zmluva o spolupráci s UMB 17092020

Zmluva o zbierke Biela pastelka 2020 18092020

Zmluva CEVEO 30092020_1

Zmluva CEVEO 30092020_2

Zmluva CEVEO 30092020_3

Dodatok 1 Dajme spolu gól 02102020

Zmluva Detské ihrisko 14102020

Zmluva Pomahajuce profesie v edukacii 26112020

Zmluva o zdruzenej dodavke el energie 04122020

Zmluva o dodávke elektrickej energie 04122020

Licenčná zmluva Vema 28122020

Zmluva Dajme spolu gól

 

ROK 2021

Zmluva AKS group 20012021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM 20012021

UNIQA Poistka 21012021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM 03022021

SPP Zmluna o dodávke plynu 08032021

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2021_2022

Licenčná zmluva 21122021

Dodatok k Zmluve Dajme spolu gól

 

ROK 2022

Kolektívna zmluva

Dodatok ku Kolektívnej zmluve

Zmluva o bezodplatnom využívaní 28022022

Dohoda o spolupráci 01032022

Dodatok 2 k Zmluve Dajme spolu gól