Fotky škôlky 2017/2018

Návšteva pani spisovateľky Janky Balážovej

Mobilné planetárium

Lyžiarsky výcvik

Bubácka rozprávka

Kúzelný karneval

Besiedka pre starých rodičov

Bystrický slávik

Šarkaniáda

Bábkové divadlo

Rozlúčka

Policajti v MŠ

Noc odvahy

Ekopredškoláčik

Dupkajú nožičky

Deň rodiny

Motýlia záhrada

Predškoláci - už sme skoro prváci

Zápis detí do MŠ

Plavecký výcvik 2017

Tvorivé dielne

Besiedka s pani spisovateľkou Jankou Balážovou

Lyžiarsky výcvik 2017

Karneval

Mikuláš

Bystrický slávik

Deň úcty k starším