***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na marec 2020:  okrem predškolákov

 

 MŠ  bez dotácie   Stravné  22 dní  x 1,54 € = 33,88 € + 4,00 réžia = 37,88 €

 

Vo vyúčtovaní za mesiac marec 2020 máte odpočítané preplatky z mesiaca január 2020.

 

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954
 

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 03. 2020 !!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na február 2020:  okrem predškolákov

 

MŠ bez dotácie Stravné 20 dní x 1,54 € = 30,80 € + 4,00 réžia = 34,80 €

 

Vo vyúčtovaní za mesiac február 2020 máte odpočítané preplatky z mesiaca december 2019.

 

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954
 

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 02. 2020 !!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného doplatku deti s dotáciou január až jún 2020

MŠ  predškoláci          Stravné 122 dní x 0,34 €=41,48 € + 24,00 réžia =65,48 €

I.  stupeň                     Stravné 112 dní x 0,01 €=1,12 € + 24,00 réžia =25,12 €

II. stupeň                     Stravné 112 dní x 0,10 €=11,20 € + 24,00 réžia=35,20 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné 112 dní x 0,36 €= 40,32 € +24,00 réžia=64,32 €

 

Od tejto sumy sú odpočítané preplatky za september až december 2019 a pripočítané obedy, keď dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo včas odhlásené z obeda.

Každý stravník dostane malý lístok s vyúčtovaním.

Prosím uhrádzajte stravné poplatky presne podľa predpisu na šeku!!!

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 31. 01. 2020 !!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na december 2019:  okrem predškolákov

 

 MŠ  bez dotácie   Stravné  15 dní  x 1,54 € = 23,10 € + 4,00 réžia = 27,10 €

 

Vo vyúčtovaní za mesiac december 2019 máte odpočítané preplatky z mesiaca október 2019.

 

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

 

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 12. 2019 !!!!

 

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na november 2019:  okrem predškolákov

 

 MŠ  bez dotácie   Stravné  20 dní  x 1,54 € = 30,80 € + 4,00 réžia = 34,80 €

 

Vo vyúčtovaní za mesiac november 2019 máte odpočítané preplatky za mesiac september 2019.

 

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

 

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 11. 2019 !!!!

 

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na október 2019:  okrem predškolákov

 

 MŠ  bez dotácie   Stravné  23 dní  x 1,54 € = 35,42 € + 4,00 réžia = 39,42 €

 

Výška stravného za mesiac október je bez preplatkov.

Preplatky za mesiac september budete mať odpočítané až vo vyúčtovaní za mesiac november 2019.

Preplatky, ktoré Vám vzniknú v mesiaci október 2019 budú odpočítané vo vyúčtovaní za mesiac december 2019.

 

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 10. 2019 !!!! MŠ okrem predškolákov

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na september 2019:

 MŠ  bez dotácie  Stravné  21 dní  x 1,54 € = 32,34 € + 4,00 réžia = 36,34 €

 

Výška stravného doplatku deti s dotáciou september až december 2019

MŠ  predškoláci           Stravné 79 dní x 0,34 € =26,86 € +16,00 réžia = 42,86 €

I.  stupeň                     Stravné 76 dní x 0,01 € =0,76 € +16,00 réžia = 16,76 €

II. stupeň                     Stravné 76 dní x 0,10 € =7,60 € +16,00 réžia = 23,60 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné 76 dní x 0,36 € =27,36 €+16,00 réžia =43,36 €

 

Od tejto sumy budete mať odpočítané preplatky za máj a jún 2019, príp. deti MŠ júl 2019.

Prosím uhrádzajte stravné poplatky presne podľa predpisu na šeku, ktorý v najbližších dňoch dostanete!!!

Poplatky za obedy, ktoré nebudú včas odhlásené a dieťa nebude prítomné v škole, budú vyúčtovávané priebežne podľa počtu takýchto obedov, najneskôr do 20.12.2019 za obdobie september až december 2019.

Preplatky, ktoré vzniknú za obdobie september až december 2019 budú odpočítané v najbližšom vyúčtovaní v januári 2020.

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 09. 2019 !!!! MŠ okrem predškolákov

Platbu zrealizujte najneskôr do 30. 09. 2019 !!!! deti a žiaci s dotáciou

Pri viacerých súrodencoch /napr. MŠ bez dotácie + ZŠ/ dostanete v septembri jeden šek spolu.

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Všetci stravníci dostanú v prvý deň školského roka Zápisný lístok stravníka – záväzná prihláška na stravovanie. Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú vrchnú časť /Zápisný lístok stravníka – záväzná prihláška na stravovanie/ musí stravník na druhý deň doniesť do školy a odovzdať do školskej jedálne alebo svojmu triednemu učiteľovi. Spodná časť /Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie.../ ostáva rodičovi.

 Od 03.09.2019 /utorok/ sa poskytujú obedy iba tým žiakom, ktorí vyplnenú a podpísanú prihlášku doručia a to do 08:00 hod ráno!!!

Prosím dodržať termín!!!

Ďakujem.

Zápisný lístok stravníka nájdete TU

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na jún 2019:

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € =23,80 €+ 3,00 réžia =26,80 €

I.  stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,01 € =19,19 €+ 3,00 réžia =22,19 €

II. stupeň                     Stravné  19 dní  x 1,09 € =20,71 €+ 3,00 réžia =23,71 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  19 dní  x 1,29 € =24,51 €+ 3,00 réžia =27,51 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca apríl 2019.

Variabilný symbol : 0619

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 06. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

 

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na máj 2019:

                               Stravné  21 dní x1,19 € = 24,99 € + 3,00 réžia = 27,99 €

I.stupeň                       Stravné  21 dní x1,01 € = 21,21 €+ 3,00 réžia = 24,21 €

II.stupeň                      Stravné  21 dní x1,09 € = 22,89 €+ 3,00 réžia = 25,89 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  21 dní x1,29 € = 27,09 €+ 3,00 réžia = 30,09 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca marec 2019.

Variabilný symbol : 0519

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 05. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na apríl 2019:

                                 Stravné 20 dní x 1,19 € =23,80 € + 3,00 réžia =26,80 €

I.stupeň                        Stravné 18 dní x 1,01 € =18,18 €+ 3,00 réžia =21,18 €

II.stupeň                       Stravné 18 dní x 1,09 € =19,62 €+ 3,00 réžia =22,62 €

II.stupeň-šport. triedy  Stravné 18 dní x 1,29 € =23,22 €+ 3,00 réžia =26,22 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca február 2019.

Variabilný symbol : 0419

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 04. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

 

,,PREDŠKOLÁCI“

Deti navštevujúce posledný ročník materskej školy  (,,predškoláci“) dostávajú od 1.1.2019 dotáciu na stravu.

Úhradu režijných nákladov ale zákonný zástupca uhrádza naďalej.

  • Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole.

To znamená: Zákonný zástupca dieťaťa je zodpovedný za včasné odhlasovanie zo stravy. V prípade, že svoje dieťa včas neodhlásite a výchovnovzdelávacieho procesu sa nezúčastní, obed si môžete prísť zobrať do obedára, ale nárok na dotáciu nemáte. Rodič v takomto prípade musí hradiť plnú výšku stravného.

V šekoch máte vyúčtované  réžie na 6 mesiacov a to vo výške 16,50 € /január 2 €, február 2,50 €, marec 3 €, apríl 3 €, máj 3 € a jún 3 €/.

Réžia za mesiac júl 2019 bude vyúčtovaná samostatne neskôr – podľa dochádzky.

Vo vyúčtovaní máte tiež odpočítané preplatky za mesiace november a december 2018.

Úhradu je potrebné zrealizovať do 10.04.2019.

 

Ďakujem za pochopenie!

 

                                                                                      Andrea Paučová

                                                                                      Vedúca ŠJ Brusno

 

 

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na marec 2019:

                                Stravné 20 dní x 1,19 € = 23,80 € + 3,00 réžia = 26,80 €

I.  stupeň                      Stravné 16 dní x 1,01 € = 16,16 €+ 3,00 réžia = 19,16 €

II. stupeň                     Stravné 16 dní x 1,09 € = 17,44 €+ 3,00 réžia = 20,44 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné 16 dní x 1,29 € = 20,64 €+ 3,00 réžia = 23,64 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca január 2019.

Variabilný symbol : 0319

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 03. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na február 2019:

 

                              Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,50 réžia = 26,30 €

I. stupeň                     Stravné  19 dní  x 1,01 € = 19,19 €+ 2,50 réžia = 21,69 €

II.stupeň                     Stravné  19 dní  x 1,09 € = 20,71 €+ 2,50 réžia = 23,21 €

II.stupeň-šport.triedy Stravné  19 dní  x 1,29 € = 24,51 €+ 2,50 réžia = 27,01 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,50 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019 je v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Nakoľko účinnosť VZN je v priebehu mesiaca, prvý krát /vyúčtovanie stravného za február 2019/ je výška príspevku vypočítaná alikvotne na 2,50 €.

Od 01.03.2019 /vyúčtovanie stravy za marec 2019 a ďalšie mesiace/ stravník už uhrádza plnú výšku režijných nákladov a to vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca december 2018.

Variabilný symbol : 0219

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 02. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

,,PREDŠKOLÁCI“

 

Bližšie INFO ohľadom stravy koncom februára 2019!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na január 2019:

 

                                Stravné 19 dní x 1,19 € = 22,61 € + 2,- réžia = 24,61 €

I.  stupeň                      Stravné 18 dní x 1,01 € = 18,18 €+ 2,- réžia = 20,18 €

II. stupeň                     Stravné 18 dní x 1,09 € = 19,62 €+ 2,- réžia = 21,62 €

II. stupeň-šport.triedy Stravné 18 dní x 1,29 € = 23,22 €+ 2,- réžia = 25,22 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca november 2018.

 

Variabilný symbol : 0119

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 01. 2019 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

 

 

 

OZNAM

Od tohto mesiaca (10/17) budete mať na šekoch na zadnej strane uvedené len jedno číslo, ktoré predstavuje koľko preplatkov /obedov/ bolo vo vyúčtovaní odpočítané.

Predpis na koľko dní sa platí strava a z ktorého mesiaca sú odpočítané preplatky bude vždy vyvesený na prístupných miestach v areáli školy a na webovej stránke školy:

https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/aktualne-oznamy/

 

**Vyúčtovanie stravy za október nemá žiadne preplatky!!!**