***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na jún 2019:

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € =23,80 €+ 3,00 réžia =26,80 €

I.  stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,01 € =19,19 €+ 3,00 réžia =22,19 €

II. stupeň                     Stravné  19 dní  x 1,09 € =20,71 €+ 3,00 réžia =23,71 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  19 dní  x 1,29 € =24,51 €+ 3,00 réžia =27,51 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca apríl 2019.

Variabilný symbol : 0619

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 06. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

 

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na máj 2019:

                               Stravné  21 dní x1,19 € = 24,99 € + 3,00 réžia = 27,99 €

I.stupeň                       Stravné  21 dní x1,01 € = 21,21 €+ 3,00 réžia = 24,21 €

II.stupeň                      Stravné  21 dní x1,09 € = 22,89 €+ 3,00 réžia = 25,89 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  21 dní x1,29 € = 27,09 €+ 3,00 réžia = 30,09 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca marec 2019.

Variabilný symbol : 0519

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 05. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na apríl 2019:

                                 Stravné 20 dní x 1,19 € =23,80 € + 3,00 réžia =26,80 €

I.stupeň                        Stravné 18 dní x 1,01 € =18,18 €+ 3,00 réžia =21,18 €

II.stupeň                       Stravné 18 dní x 1,09 € =19,62 €+ 3,00 réžia =22,62 €

II.stupeň-šport. triedy  Stravné 18 dní x 1,29 € =23,22 €+ 3,00 réžia =26,22 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca február 2019.

Variabilný symbol : 0419

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 04. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

 

,,PREDŠKOLÁCI“

Deti navštevujúce posledný ročník materskej školy  (,,predškoláci“) dostávajú od 1.1.2019 dotáciu na stravu.

Úhradu režijných nákladov ale zákonný zástupca uhrádza naďalej.

  • Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole.

To znamená: Zákonný zástupca dieťaťa je zodpovedný za včasné odhlasovanie zo stravy. V prípade, že svoje dieťa včas neodhlásite a výchovnovzdelávacieho procesu sa nezúčastní, obed si môžete prísť zobrať do obedára, ale nárok na dotáciu nemáte. Rodič v takomto prípade musí hradiť plnú výšku stravného.

V šekoch máte vyúčtované  réžie na 6 mesiacov a to vo výške 16,50 € /január 2 €, február 2,50 €, marec 3 €, apríl 3 €, máj 3 € a jún 3 €/.

Réžia za mesiac júl 2019 bude vyúčtovaná samostatne neskôr – podľa dochádzky.

Vo vyúčtovaní máte tiež odpočítané preplatky za mesiace november a december 2018.

Úhradu je potrebné zrealizovať do 10.04.2019.

 

Ďakujem za pochopenie!

 

                                                                                      Andrea Paučová

                                                                                      Vedúca ŠJ Brusno

 

 

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na marec 2019:

                                Stravné 20 dní x 1,19 € = 23,80 € + 3,00 réžia = 26,80 €

I.  stupeň                      Stravné 16 dní x 1,01 € = 16,16 €+ 3,00 réžia = 19,16 €

II. stupeň                     Stravné 16 dní x 1,09 € = 17,44 €+ 3,00 réžia = 20,44 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné 16 dní x 1,29 € = 20,64 €+ 3,00 réžia = 23,64 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 3,00 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019  je  v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca január 2019.

Variabilný symbol : 0319

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 03. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na február 2019:

 

                              Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,50 réžia = 26,30 €

I. stupeň                     Stravné  19 dní  x 1,01 € = 19,19 €+ 2,50 réžia = 21,69 €

II.stupeň                     Stravné  19 dní  x 1,09 € = 20,71 €+ 2,50 réžia = 23,21 €

II.stupeň-šport.triedy Stravné  19 dní  x 1,29 € = 24,51 €+ 2,50 réžia = 27,01 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,50 €.

V zmysle nového Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 15.02.2019 je v zmysle § 5 ods.2 výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného stravníka mesačne vo výške 3 €.

Nakoľko účinnosť VZN je v priebehu mesiaca, prvý krát /vyúčtovanie stravného za február 2019/ je výška príspevku vypočítaná alikvotne na 2,50 €.

Od 01.03.2019 /vyúčtovanie stravy za marec 2019 a ďalšie mesiace/ stravník už uhrádza plnú výšku režijných nákladov a to vo výške 3 €.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca december 2018.

Variabilný symbol : 0219

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 02. 2019 !!!!!!!!

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

,,PREDŠKOLÁCI“

 

Bližšie INFO ohľadom stravy koncom februára 2019!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na január 2019:

 

                                Stravné 19 dní x 1,19 € = 22,61 € + 2,- réžia = 24,61 €

I.  stupeň                      Stravné 18 dní x 1,01 € = 18,18 €+ 2,- réžia = 20,18 €

II. stupeň                     Stravné 18 dní x 1,09 € = 19,62 €+ 2,- réžia = 21,62 €

II. stupeň-šport.triedy Stravné 18 dní x 1,29 € = 23,22 €+ 2,- réžia = 25,22 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca november 2018.

 

Variabilný symbol : 0119

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 01. 2019 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

 

 

 

 

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na december 2018:

 

                                Stravné  15 dní  x 1,19 € = 17,85 € + 2,- réžia = 19,85 €

I.  stupeň                      Stravné  15 dní  x 1,01 € = 15,15 €+ 2,- réžia = 17,15 €

II. stupeň                     Stravné  15 dní  x 1,09 € = 16,35 €+ 2,- réžia = 18,35 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  15 dní  x 1,29 € = 19,35 €+ 2,- réžia = 21,35 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca október 2018.

 

Variabilný symbol : 1218

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 12. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na november 2018:

 

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,- réžia = 25,80 €

I.  stupeň                      Stravné  20 dní  x 1,01 € = 20,20 €+ 2,- réžia = 22,20 €

II. stupeň                      Stravné  20 dní  x 1,09 € = 21,80 €+ 2,- réžia = 23,80 €

II. stupeň-šport.triedy Stravné  20 dní  x 1,29 € = 25,80 €+ 2,- réžia = 27,80 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa odpočítavajú z mesiaca september 2018.

 

Variabilný symbol : 1118

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 11. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na október 2018:

 

                                Stravné  22 dní  x 1,19 € = 26,18 € + 2,- réžia = 28,18 €

I.  stupeň                      Stravné  21 dní  x 1,01 € = 21,21 €+ 2,- réžia = 23,21 €

II. stupeň                     Stravné  21 dní  x 1,09 € = 22,89 €+ 2,- réžia = 24,89 €

II.stupeň-šport. triedy Stravné  21 dní  x 1,29 € = 27,09 €+ 2,- réžia = 29,09 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sa neodpočítavajú.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci október 2018 budú odpočítané až v decembri 2018.

Variabilný symbol : 1018

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 10. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

***AKTUÁLNE OZNAMY***

 

Výška stravného na september 2018:

 

                                Stravné  20 dní  x 1,19 € = 23,80 € + 2,- réžia = 25,80 €

I.  stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,01 € = 19,19 €+ 2,- réžia = 21,19 €

II. stupeň                      Stravné  19 dní  x 1,09 € = 20,71 €+ 2,- réžia = 22,71 €

II. stupeň-šport. triedy Stravné  19 dní  x 1,29 € = 24,51 €+ 2,- réžia = 26,51 €

 

K mesačnému vyúčtovaniu je pripočítaná paušálna réžia 2,- € v zmysle VZN obce Brusno.

Preplatky za stravné v tomto vyúčtovaní sú odpočítané z mesiaca máj a jún 2018 /MŠ júl 2018.

Preplatky, ktoré vzniknú v mesiaci september 2018 budú odpočítané až v novembri 2018.

Variabilný symbol : 0918

Číslo účtu BBAN: 1640052954/0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Viac tu: https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/

Platbu zrealizujte najneskôr do 10. 09. 2018 !!!!!!!!

 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre príjemcu a to meno priezvisko a triedu žiaka!!!!

OZNAM

Od tohto mesiaca (10/17) budete mať na šekoch na zadnej strane uvedené len jedno číslo, ktoré predstavuje koľko preplatkov /obedov/ bolo vo vyúčtovaní odpočítané.

Predpis na koľko dní sa platí strava a z ktorého mesiaca sú odpočítané preplatky bude vždy vyvesený na prístupných miestach v areáli školy a na webovej stránke školy:

https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/aktualne-oznamy/

 

**Vyúčtovanie stravy za október nemá žiadne preplatky!!!**