Športové triedy

 
Športové triedy 2020/2021
 
Vážení rodičia, v prípade záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa
do V., alebo aj vyššieho ročníka športovej triedy pri ZŠ s MŠ Brusno,
Vás prosíme o elektronické vyplnenie a zaslanie žiadosti o prijatie do športovej triedy.
 
Vyplnené tlačivo (elektronicky, alebo scan) je potrebné poslať emailom
na adresu smida.lukas@gmail.com v termíne do 30.5.2020.
 

Prijímacie konanie prebehne dodatočne podľa možností po uplynutí mimoriadnej situácie, o termíne Vás budeme včas informovať.

Všetky ostatné potrebné náležitosti (potvrdenie od lekára, doklad o psychologickom vyšetrení atď.)

bude potrebné odovzdať do 14 dní od začatia vyučovacieho procesu.

 

Informácie o športovej triede + kritériá prijatia nájdete TU

Žiadosť o prijatie do športovej triedy nájdete TU

 

 

Naše triedy

Čo pripravujeme

Výsledky

Fotogaléria

POZVÁNKA

Pozývame všetkých záujemcov o zaradenie do športových tried

pri ZŠ s MŠ Brusno

na testovanie športového talentu, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok) o 16.00

v areáli ZŠ Brusno, Školská 622.

 
Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách:
 

Kritériá prijatia